Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2018-04-04 11:36:04
Powrót do projektu

Projekt 50+ kurs języka angielskiego dla dorosłych

status: Zgłoszony


Kurs języka angielskiego dla osób, które ukończyły 50 lat.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833805947667

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny przy ul. Reymonta 25. Pełne zaplecze dydaktyczne (sale lekcyjne przystosowane do nauki języka angielskiego).


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019 r.

- W godzinach popołudniowych, docelowo od godziny 16.00

- Nabór - złożenia kwestionariusza rekrutacyjnego ukończyli co najmniej 50 lat

- Rekrutacja do projektu prowadzona w oparciu o kampanię informacyjną, w formie ogłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator, lektor języka angielskiego prowadzący zajęcia na szkoleniu. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego stworzone zostaną dwie listy - podstawowa oraz rezerwowa - obejmująca osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane, a które zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. Postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywać z zachowaniem równych szans udziału w projekcie.


Pełny opis projektu

Kurs języka angielskiego dla osób powyżej 50 roku życia. Kurs na poziomie podstawowym (A1) oraz poziomie średniozaawansowanym (B1). Kurs będzie się odbywał w budynku Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny przy Al. Władysława Reymonta 25 w Warszawie. Planowana ilość kursantów to 24 osoby (z podziałem na dwie grupy). Każda grupa uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. Do dyspozycji kursantów oddane zostaną sale lekcyjne, w pełni przystosowane do nauki języków obcych, w tym języka angielskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie znajomości języków obcych.

2. Upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych.

3. Wyeliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego osób po 50 roku życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Komputer typu laptop

- 3 599,00 zł 2 . Materiały szkoleniowe : - podręczniki Straightforward Elementary 2nd edition + CD x 12 - 1 014,00 zł - ćwiczenia Straightforward Elementary 2nd edition + CD x 12 - 588,00 zł - podręczniki Traightforward Pre-Intermediate 2nd edition + CD x 12 - 1 014,00 zł - ćwiczenia Straightforward Pre-Intermediate 2nd edition + CD x 12 - 588,00 zł - Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Elementary - 929,00 zł - Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Pre-Intermediate - 139,00 zł 3. Materiały piśmiennicze: - Tonery do drukarek - 670,00 zł - Ryzy papieru - 490,00 zł 4. Wynagrodzenie: - prowadzenie zajęć 2 grupy x 70 godzin x 85zł/godz x 2 osoby - 11 900,00 zł - koordynator wynagrodzenie - 70 godz. x 85zł/godz. - 5 950,00 zł - środki na pochodne do wynagrodzeń - 3 395,00 zł - środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł - środki czystości - 800,00 zł - opłata za media - 900(podręczniki, ćwiczenia, oprogramowanie) - 4 480,00 zł

- Materiały piśmiennicze (papier, toner) - 3 000,00 zł

- Reklama (wydruk plakatów) - 800,00 zł

- Zakup środków czystości - 800,00 zł

- Opłaty za media - 900,00 zł

- Wynagrodzenie prowadzących - 17 640,00 zł

- Laptop - 3 599,00 zł

- Drukarka - 700,00 zł


Całkowity koszt projektu: 32 77631 919,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki