Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 23:03:22
Powrót do projektu

Parkowe Ulice MW 2.0

status: Zgłoszony


Po sukcesie projektu "Parkowe Ulice MW" w ramach którego wzdłuż ulic w Miasteczku Wilanów zasadziliśmy 165 dorodnych drzew, czas na "Parkowe Ulice 2.0"!. Okazuje się bowiem, że nadal w wielu miejscach w Miasteczku beton wygrywa z zielenią, a trzeba naprawdę niewiele, aby zmienić nasze Miasteczko w zielone, parkowe, estetyczne osiedle.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.072206497192383
szerokość geograficzna: 52.160151801790306

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Wzdłuż ulic w obrębie Miasteczka Wilanów, w szczególności tam gdzie ruch samochodowy jest największy, m.in. al. Rzeczypospolitej, ul. Branickiego, ul. Sarmackiej, Osi Królewskiej, ul. Kieślowskiego itp.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępny bez ograniczeń, dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Zapewne wielu z nas odczuwa odczuje brak zieleni w przestrzeni publicznej Miasteczka Wilanów, w szczególności brak dużych drzew. Na znacznej części obszaru Miasteczka, przestrzeń publiczna ogranicza się jedynie do ulic, przyulicznych chodników czy ścieżek rowerowych. Rozwój budownictwa mieszkalnego na terenie Miasteczka ograniczył niestety do minimum przestrzeń przeznaczoną na ogólnodostępne parki czy skwery.Z drugiej strony wystarczy niewielki fragment gruntu, aby posadzić jedno duże drzewo, którego korona pokrywa zielenią i cieniem znacznie większy obszar. Przykłady z wielu gęsto zabudowanych miast na całym świecie pokazują, że przyuliczne drzewa nie mają żadnego negatywnego wpływu na komunikacyjne funkcje w mieście. Przyczynią się one natomiast się do znacznego ulepszenia jakości powietrza, nie mówiąc o aspektach estetycznych.Idea "Parkowe Ulice MW" polega na sadzeniu drzew wszędzie, gdzie jest to możliwe, także w miejscach które zostały wcześniej zabetonowane. W ramach edycji BP z 2017r. udało się zasadzić 165 dużych drzew w całym Miasteczku. Okazuje się , że jednak że potrzeby na drzewa są znacznie większe. Naszym marzeniem jest to , abyśmy aby za kilka lat spacerując ulicami Miasteczka będziemy wszyscy mogli poczuć się jak w parku.Dlatego chcemy w ramach "Parkowe Ulice 2.0" kontynuować te działania. Projekt przewiduje:

1. sadzenie kolejnych 100 dużych drzew,

2. sadzenie 600 wysokich do 1m krzewów - tam gdzie ze względu na podziemną infrastrukturę sadzenie drzew jest niemożliwe,

3. poprawa estetyki okolicy tzw. "Mostu Zakochanych" poprzez likwidację serduszek, przemalowanie poręczy na kolor czarny lub ciemno-zielony, oraz osadzenie drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu Mostu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tak jak w opisie projektu: chcemy poprawić jakość przestrzeni publicznej w Miasteczku i jednocześnie wpływać pozytywnie na środowisko.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa o obwodach ok. 30 cm – 100 szt. x 1 800 zł = 180 000 zł

Wysokie na min. 1m krzewy: 600 szt. x 100 zł = 60 000 zł.

Demontaż konstrukcji serduszek z Mostu Zakochanych i przemalowanie na kolor czarny lub ciemo-zielony: 5 000zł

5 000zł za nieprzewidziane wydatki, w tym ewentualna aktualizacja projektu nasadzeń.

Razem: 250 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja drzew:

Koszty pielęgnacji drzew w następnych latach to: rocznie 25 razy (od połowy kwietnia do połowy października 1 raz w tygodniu) podlanie jednego drzewa, ilością 50 l wody’/1 raz, a w okresie długotrwałej suszy 100 l wody/1 raz. W związku z tym przewidywana cena wyniesie wg przyjętej ceny rynkowej 3 zł/1 drzewo/1 raz = 100szt. x3 zł. x25razy = 7 500 zł - rocznie.Dla krzewów, oszacowany koszt roczny utrzymania 650 szt. to: 650szt. * 1zł * 25 razy = 16 250 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 23 750,00 zł

Załączniki

  • ParkoweUliceMW-2017.jpg
  • Przyklad drzew i krzewow przyulicznych.jpg
  • Most Zakochanych - obecnie.jpg
  • Most Zakochany - po zmianie.jpg