Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-02-09 14:58:09
Powrót do projektu

Kwitnące krzewy na Tarchominie

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 500 krzewów ozdobnych wzdłuż ulic. Na Tarchominie brakuje zakrzewień, a to one wpływają na poprawę walorów naszego otoczenia pięknie kwitnąc i pachnąc. W dodatku wspaniale oczyszczają powietrze z miejskich spalin, tak niebezpiecznych dla zdrowia. Krzewy stanowią cenne siedlisko i bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków oraz owadów zapylających.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

- zielony skwer na skrzyżowaniu ul. Milenijnej i Ćmielowskiej - działka nr 9/1 (55 szt.)

- ul. Ćmielowska - uzupełnienie Tamaryszka na działce 6/3 i 8 (10 szt.), 1/1 i 1/2 (20 szt.)

- ul. Myśliborska, działka nr 4 (wzdłuż kościoła) (30 szt.)

- ul. Światowida (wzdłuż torów tramwajowych) działki nr 17/16, 17/17, 17/18 ( 120 szt.), 17/15 (25 szt.), 17/14, 17/13, 17/12, 17/11, 17/10 (120 szt.), 17/8 i 17/7 (50 szt.), 17/6, 17/5, 17/4 (80 szt.)

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Tarchomina pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie niemożliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa posadzonych krzewów bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych, pięknie kwitnących i pachnących wzdłuż torów tramwajowych na ul. Światowida, na zielonym skwerku na styku ulic Ćmielowskiej i Milenijnej, uzupełnienie nasadzeń na ul. Ćmielowskiej oraz obsadzenie ul. Myśliborskiej na odcinku wzdłuż kościoła.Proponowane lokalizacje to:

- ul. Ćmielowska (działki 6/3 i 8, 1/1 i 1/2 – uzupełnienie nasadzeń Tamaryszka – ok. 30 szt.

- zielony skwer na skrzyżowaniu ul. Milenijnej i Ćmielowskiej - działka nr 9/1 (55 szt.), proponowane gatunki to np. kompozycja róży (gatunek i odmiana odporna na warunki miejskie) i derenia białego;

- ul. Myśliborska, działka nr 4 (wzdłuż kościoła) (30 szt.) – np. forsycje (rosną na sąsiadujących działkach)

- ul. Światowida (wzdłuż torów tramwajowych) działki nr 17/16, 17/17, 17/18 ( 120 szt.), 17/15 (25 szt.), 17/14, 17/13, 17/12, 17/11, 17/10 (120 szt.), 17/8 i 17/7 (50 szt.), 17/6, 17/5, 17/4 (80 szt.) np. kompozycja róży (gatunek i odmiana odporna na warunki miejskie) i derenia białego; berberys „Erecta” i pięciornikProponowane gatunki krzewów są szeroko wykorzystywane w zieleni miejskiej ze względu na niskie wymagania siedliskowe i odporność na zanieczyszczenia powietrza i gleby. Dodatkowo są atrakcyjne ze względu na barwne ulistnienie i obficie kwitnienie. Proponowane okazy powinny spełniać Standardy Kształtowania zieleni Warszawy odnośnie gatunków, pielęgnacji, a także posadzenia i ochrony przez zasoleniem w okresie zimowym. Sadzone okazy powinny mieć min. 50 cm wysokości.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnia naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie i smogu) i tlenki azotu. Zaproponowany do nasadzenia Tamaryszek bardzo dobrze znosi warunki miejskie i ma bardzo dobre zdolności pochłaniania zanieczyszczeń. Inne zaproponowane krzewy także wykazują świetne oczyszczające właściwości a jednocześnie dobrze znoszą trudne miejskie warunki. Krzewy są także nieocenionym siedliskiem dla ptaków, które mogą w nich zakładać gniazda, odpoczywać i pożywiać się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty wraz z przygotowaniem terenu, materiałem roślinnym, posadzeniem, geowłókniną i korą:

500 krzewów o wysokości min. 50 cm x 65 zł = 32 500 zł

Koszt słupka informacyjnego BP 2018 - 750 zł

koszt projektu nasadzeń -1 szt. - 2 000,00

Pielęgnacja przez 3 lata - 1750 zł/ rocznie

Suma: 37 000 zł


Całkowity koszt projektu: 37 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie i pielegnacja - 1000 zł/rok. Projekt zapewnia podlewanie i opiekę przez 3 lata.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki