Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-16 11:04:16
Powrót do projektu

droga rowerowa na Powązkowskiej - Wola

status: Zgłoszony


projekt przewiduje budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Powązkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Tatarską do skrzyżowania z ul. Okopową oraz Piaskową, budowę przejazdu rowerowego (z sygnalizacją) na przecięciu ul.Tatarskiej oraz na przejściu przez Powązkowską przy Piaskowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.978758335113597430798790515
szerokość geograficzna: 52.2533427023161254149309459265

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ulica Powązkowska - od ul. Tatarskiej do ul. OkopowejPiaskowej, po południowej stronie

Istotne informacje o lokalizacji

droga rowerowa zlokalizowana na chodniku wzdłuż ul. Powązkowskiej po południowej stronie (po stronie cmentarza), na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. OkopowejPiaskowej, przejazd rowerowy na przecięciu ul. Tatarskiej i na przecięciu Powązkowskiej przy przejściu dla pieszych w rejonie Piaskowej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

inwestycja będzie dostępna dla wszystkich, przez 24 godziny na dobę przez cały rok, inwestycja nie ograniczy liczby miejsc parkingowych w rejonie, a nawet pozwoli na wygospodarowanie kilku kolejnych wzdłuż ul. Powązkowskiej (w miejscach,w których ich obecnie nie ma)


Pełny opis projektu

projekt przewiduje budowę asfaltowej drogi rowerowej o szerokości 2 m, wzdłuż ul. Powązkowskiej, na chodniku po stronie południowej, na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Okopowej Piaskowej (z przejazdem rowerowym na przecięciu ul. Tatarskiej oraz przejazdem rowerowym przez ul. Powązkowską przy przejściu dla pieszych przy ul. Piaskowej).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu rowerzystów korzysta z ulicy Powązkowskiej w celu przejechania z Bemowa do Śródmieścia. Wzdłuż tej ulicy droga rowerowa istnieje tylko na środkowym odcinku (od ul Krasińskiego do ul. Tatarskiej). Na pozostałym odcinku rowerzyści poruszają się po jezdni albo po chodniku. Wydzielona droga dla rowerów poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem ale będzie też korzystna dla pieszych i kierowców samochodów. Kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Powązkowskiej poprawi też ciągłość infrastruktury rowerowej w tej okolicy. Wydzielenie drogi rowerowej z chodnika nie pogorszy komfortu pieszych, ponieważ chodnik jest w tym miejscu szeroki


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

budowa drogi rowerowej o długości 600 300 m i szerokości 2 m: 300.000 zł

budowa przejazdu rowerowego i zmiana sygnalizacji na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska: 300.000 zł

budowa przejazdu rowerowego i zmiana sygnalizacji na przejściu dla pieszych Powązkowska/w rejonie Piaskowej: do wyceny

projekt (budowa drogi, budowa przejazdu rowerowego i przebudowa sygnalizacji: 100.000 zł


Całkowity koszt projektu: 700 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, bieżących remontów i konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki