Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-13 10:49:13
Powrót do projektu

droga rowerowa na Powązkowskiej - Wola

Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska

status: Zgłoszony


projekt przewiduje budowę łącznika drogi rowerowej wzdłuż na skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Tatarską do skrzyżowania z ul. Piaskową, budowę przejazdu rowerowego (z sygnalizacją) na przecięciu ul.Tatarskiej oraz na przejściu przez Powązkowską przy Piaskowej. Dzięki niemu rowerzyści będą mogli wjechać i zjechać z drogi rowerowej na dalszym odcinku ul. Powązkowskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97430798790515972392890668402
szerokość geograficzna: 52.25414930945926525485205469023

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ulica Powązkowska - od skrzyżowanie z ul. Tatarskiej do ul. Piaskowej, po południowej stronie Tatarską.

Istotne informacje o lokalizacjidroga rowerowa zlokalizowana na chodniku wzdłuż ul. Powązkowskiej po południowej stronie (po stronie cmentarza), na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Piaskowej, przejazd rowerowy na przecięciu ul. Tatarskiej i na przecięciu Powązkowskiej przy przejściu dla pieszych w rejonie Piaskowej

ulica Powązkowska - skrzyżowanie z ul. Tatarską.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

inwestycja będzie dostępna dla wszystkich, przez 24 godziny na dobę przez cały rok, inwestycja nie ograniczy liczby miejsc parkingowych w rejonie, a nawet pozwoli na wygospodarowanie kilku kolejnych wzdłuż ul. Powązkowskiej (w miejscach,w których ich obecnie nie ma)


Pełny opis projektu

projekt przewiduje budowę asfaltowej drogi rowerowej o szerokości 2 m, wzdłuż ul. Powązkowskiej, na chodniku po stronie południowej, na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Piaskowej (z przejazdem rowerowym na przecięciu ul. Tatarskiej oraz przejazdem rowerowym przez ul. Powązkowską przy przejściu dla pieszych przy ul. Piaskowejwyznaczenie dogodnego wjazdu i zjazdu z istniejącej drogi dla rowerów poprzez wyznaczenie przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu Tatarska/Powązkowska (przy obu przejściach dla pieszych) oraz dobudowę łączników drogi dla rowerów (łącznik po północnej stronie umożliwiający osobom jadącym w stronę Żoliborza wjazd na przejazd dla rowerów; łącznik w narożniku południowo-wschodnim umożliwiający zjazd na jezdnię jadącym do centrum oraz łącznik przejazdu rowerowego z drogą rowerową na wiadukcie).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu rowerzystów korzysta z ulicy Powązkowskiej w celu przejechania z Bemowa do Śródmieścia. Wzdłuż tej ulicy droga rowerowa istnieje tylko na środkowym odcinku (od ul Krasińskiego do ul. Tatarskiej). Na pozostałym odcinku rowerzyści poruszają się po jezdni albo po chodniku. Wydzielona droga dla rowerów poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem ale będzie też korzystna dla pieszych i kierowców samochodów. Kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Powązkowskiej poprawi też ciągłość infrastruktury rowerowej w tej okolicy. Wydzielenie drogi rowerowej z chodnika nie pogorszy komfortu pieszych, ponieważ chodnik jest w tym miejscu szeroki


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychbudowa drogi rowerowej o długości 300 m i szerokości 2 m: 300.

100 000 zł budowa przejazdu rowerowego i zmiana sygnalizacji na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska: 300.000 zł budowa przejazdu rowerowego i zmiana sygnalizacji na przejściu dla pieszych Powązkowska/w rejonie Piaskowej: do wyceny projekt (budowa drogi, budowa przejazdu rowerowego i przebudowa sygnalizacji: 100.000 zł (roboty drogowe – budowa łączników) i 450 000 zł (przebudowa sygnalizacji – wyznaczenie przejazdów dla rowerów). Łączny koszt projektu – 550 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 550 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, bieżących remontów i konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki