WSW_Włochy - zmiany z 2018-04-16 14:32:16
Powrót do projektu

Włochowskie Czwartki Biegowe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez najbardziej naturalną formę aktywności fizycznej, jaką jest bieganie. Budowanie relacji sąsiedzkich. Wyciągniecie ludzi z internetu do przestrzeni publicznej. Stałe godziny treningów. Trening dla każdego - 2 poziomy zaawansowania: początkujący (od marszobiegu do biegania), średnio-zaawansowani (przygotowanie do startu na 5-10 km), zaawansowani amatorzy (przygotowanie do startu do półmaratonu).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9129905700684
szerokość geograficzna: 52.2066599126366

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Park Kombatantów, Park Cietrzewia

Istotne informacje o lokalizacji

Biegać można wszędzie, ale ze względu na atrakcyjność otoczenia preferowane są parki miejskie. Dla projektu jest istotne, aby było to stałe miejsce (oraz pora), aby łatwiej przyzwyczaić mieszkańców do regularnego treningu (czwartkowe bieganie - łatwiej się wybrać na trening, jak wiemy gdzie i o której bez sprawdzania).


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • sąsiedzkość

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w treningach jest dobrowolny i dla każdego. Podział na 2 grupy zaawansowania pozwoli przyłączyć się każdemu, niezależnie od poziomu sprawności. Stała pora ułatwia udział w treningach.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców poprzez najbardziej naturalną formę ruchu, jaką jest bieganie. Biegamy w ustalony dzień tygodnia, zawsze o tej samej porze. Dzięki temu wprowadzamy rytuał, np. w każdy czwartek o 19.00 biegamy w Parku Kombatantów. Ponieważ mamy we Włochach ludzi na różnym poziomie sprawności, a najbardziej zależy nam na aktywizacji osób biernych, chcemy zrobić 2 grupy zaawansowania. Bardzo ważne, aby działała grupa początkujących, w której jako metoda treningowa dominują: marszobieg oraz wzmocnienie kluczowych grup mięśniowych, rozciąganie. Chodzi o to, aby na każdym etapie projektu mogła dołączyć osoba rozpoczynająca treningi biegowe. We Włochach są osoby biegające. Istotą projektu dla takich osób z punktu widzenia sportu jest wymiana doświadczeń biegowych, wsparcie mentalne w cięższym treningu oraz integracja. Drugim profitem projektu jest budowanie relacji sąsiedzkich. Bieganie to wspaniała okazja, żeby ze sobą pogadać.

Aby zapewnić regularność treningów, a także bezpieczną formę ich realizacji potrzeba 2 instruktorów/animatorów biegania, którzy będą co tydzień o ustalonej godzinie w tym samym miejscu czekali na biegaczy. Na miejscu ustalane jest tempo oraz dystans i trasa. Animator powinien być doświadczonym biegaczem, który będzie dzielić się swoim doświadczeniem z osobami chętnymi do doskonalenia swoich umiejętności biegowych. Dla chętnych będą przygotowania do biegu ulicznego na dystansie 5-10 km w przypadku osób początkujących lub po urazie oraz do półmaratonu lub maratonu dla zaawansowanych amatorów (np. Biegnij Warszawo, Warszawska Triada Biegowa czy Maraton Warszawski). Takie 50 koszulek do biegania dla najbardziej "wytrwałych" biegaczy - z największa ilością zaliczonych treningów lub dla tych, którzy najwcześniej zrealizują 15 treningów - takie drobne gadżety świetnie wzmacniają motywację do biegania, a także budują przynależność do lokalnej społeczności. Z informacja o projekcie warto dotrzeć do maksymalnej liczby osób w dzielnicy. W tym celu trzeba wykorzystać kanały, z których realnie korzystają mieszkańcy: prasa lokalna, tablice ogłoszeń, grupy lokalne w Internecie. Komunikat powinien być prosty, pozytywny oraz atrakcyjny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bieganie oraz życie społeczne leżą w naturze człowieka. Zmiany cywilizacyjne powodują, że stajemy się bierni fizycznie oraz społecznie. Dlaczego bieganie? Ponieważ bariera wejścia w bieganiu jest niska (każdy umie, każdego na to stać), a po złapaniu bakcyla ludzie zostają biegaczami na lata z korzyścią dla swojego zdrowia (redukcja masy, poprawa wydolności oraz odporności).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ANIMATORZY

godzina treningu pracy instruktora 40 zł 2 godziny * 52 tygodnie = 4160 zł rocznie PROMOCJA kreacja, prawa autorskie do grafik oraz tekstów = 5 000 zł druk plakatów = 1000 zł publikacja ogłoszeń w prasie oraz w Internecie = 7 000 zł produkcja 50 koszulek klubowych = 2 500 zł łącznie 19 660 zł 100 zł, okres realizacji marzec-listopad – 36 tygodni, łącznie 2 godz.x36 tyg. x 100zł = 7200 zł;

koszulki do biegania z logo dzielnicy dla „najbardziej wytrwałych” max 50 szt. cena 60 zł/1szt. łącznie max 3000 zł;

promocja projektu, w tym oznaczenie BP2019 poprzez: ulotki, plakaty, w tym oznaczenie projektu oraz promocja w "social media" np. umieszczanie na FB Dzielnicy Włochy - zdjęć z treningów, publikacje informacji o zajęciach w gazetce Moja Dzielnica Włochy, w Biuletynie Informacyjnym i na stronie internetowej Dz. Włochy, tablice ogłoszeń, dystrybucja materiałów promocyjnych pocztą wewnętrzną (kontakty Urzędu z placówkami oświatowymi, instytucjami) – razem promocja ok 800 zł;
Całkowity koszt projektu: 11 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki