Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-11 14:49:11
Powrót do projektu

TRAMPOLINY ZIEMNE w ursynowskich parkach i przy placach zabaw

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada montaż 5 bezpiecznych trampolin ziemnych w parkach/placach zabaw przystosowanych dla wszystkich mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park im. Romana Kozłowskiego

Park / plac zabaw Moczydełko Park im. Jana Pawła II +2 lokalizacje ustalone z Urzędem Dzielnicy

Park Olkówek

Park Lasek Brzozowy

Polanka Raabego przy ul. Lokajskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy chętni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trampoliny są ogólnodostępne dla wszystkich


Pełny opis projektu

Projekt zakłada montaż trampolin ziemnych w ursynowskich parkach:

Park im. Romana Kozłowskiego Park / plac zabaw Moczydełko

Park im. Jana Pawła II oraz w 2 lokalizacjach ustalonych pomiędzy autorem projektu a Urzędem Dzielnicy.

Park Olkówek

Park Lasek Brzozowy

Polanka Raabego przy ul. LokajskiegoTrampoliny są lubiane przez dzieci, nadają się też dla dorosłych. Trampoliny ziemne są bezpieczne, można z nich korzystać przez cały rok i przy każdej niemal pogodzie. Powinny być dość duże, aby zapewnić lepsze odbicie.Przykładowa i jedna z pierwszych na Ursynowie została wykonana w Parku Przy Bażantarni z inicjatywy autora projektu i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Parki i place zabaw są często odwiedzane przez osoby dorosłe z towarzyszącymi im dziećmi.

Nie wszystkie urządzenia nadają się do wspólnej zabawy, a trampoliny do takich właśnie należą i stanowią miejsce do wspólnej i bezpiecznej zabawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednej trampoliny z montażem i przygotowaniem bezpiecznej nawierzchni wokół trampoliny

to koszt 30 000zł

Koszt tabliczki informacyjnej 1 000

Koszt dokumentacji projektowej 4000


Całkowity koszt projektu: 155 177 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

500 zł/trampolina w kolejnym roku - przegląd, bieżące utrzymanie


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • Trampolina.png
  • Trampolina2.png