Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-01-22 11:30:22
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty

status: Zgłoszony


Projekt rozwija infrastrukturę sportową poprzez stworzenie siłowni na wolnym powietrzu służącej poprawie kondycji fizycznej oraz samopoczucia.Założono wykonanie siłowni w dwóch lokalizacjach uzupełniając istniejącą infrastrukturę o dodatkowe stanowiska służące promocji aktywności fizycznej wśród seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. Siłownia plenerowa to atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, aktywnego wypoczynku mieszkańców.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.067636013031
szerokość geograficzna: 52.1339095181971

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Wańkowicza, Wąwozowa, Rosoła, Jeżewskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Działki geodezyjne o numerze: 46/21 obręb 1-11-11, 48/40 obręb 1-11-11


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty może być wykorzystywana zarówno przez mieszkańców lokalnej społeczności jak również osoby nie będące mieszkańcami osiedla. Teren osiedla dostępny jest dla wszystkich osób w godzinach 7:00 – 21:30. Aby ograniczyć uciążliwości dla osób mieszkających na osiedlu, dostępność korzystania z placów zabaw oraz terenów siłowni został zdefiniowany w regulaminie. Przestrzenie te są ogólnodostępne w godzinach 8:00 – 20:00.


Pełny opis projektu

Projekt siłowni plenerowej zakłada przygotowanie terenu, dostawę i montaż urządzeń/stanowisk treningowych odpornych na warunki atmosferyczne. Umiejscowienie tych urządzeń zostanie dostosowane do powierzchni przeznaczonej na siłownię oraz wymagań producenta dotyczące stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. Projekt zakłada umiejscowienie siłowni plenerowych w dwóch lokalizacjach: działka 46/21 obręb 1-11-11 zlokalizowanej przy budynku Bronikowskiego 4/4A oraz działce 48/40 obręb 1-11-11 zlokalizowanej przy budynku Dembego 19. Rozproszenie urządzeń służyć będzie wzmożeniu aktywności fizycznej, takiej jak jogging lub nordic walking. Stworzony zostanie trakt ruchowo-treningowy, przy czym poszczególne stacje terningowe zostaną rozmieszczone w kolejności zaprojektopwanej przez specjalistę. Opracowanych zostanie kilka wariantów ścieżek, z których każda służyłaby określonym celom, tj. ćwiczeniu i pobudzaniu poszczególnych partii mięśni, rehabilitacji określonych niedomagań poprawie kondycji niektórych części ciała, itp. Spacer, trucht lub nordic walking pomiędzy poszczególnymi stacjami siłowni plenerowej, uzupełniający ćwiczenia służyłby regeneracji organizmu i odpoczynkowi. Niewielka odległość między poszczególnymi stacjami oraz możliwość wykorzystania sąsiadujących uliczek oddalonych od ruchu ulicznego pozwoli dopasować pokonywany dystans do oczekiwań użytkowników. Najkrótsza odległość między poszczególnymi stacjami to około 300 m.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zakłada propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Daje możliwość spacerów lub joggingu wśród zielonych terenów Osiedla Kabaty. Zachęca do urozmaiconej aktywności fizycznej łącząc zalety typowej siłowni wraz z ruchem na świeżym powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt dostawy i montażu urządzeń to wartość 35 160 złProjekt zakłada montaż poniższych urządzeń:

1 Biegacz 3 150 zł

2 Jeździec 2 950 zł

3 Narciarz 3 550 zł

4 Orbitek 3 600 zł

5 Rowerek stacjonarny 2 020 zł

6 Wioślarz 2 965 zł

7 Prostownik pleców z pylonem 2 630 zł

8 Drabinka z pylonem 2 450 zł

9 Twister z pylonem 3 265 zł

10 Motyl z pylonem 4 370 zł

11 Wyciskanie z pylonem 4 210 zł

Razem: 35 160 zł


Całkowity koszt projektu: 35 160,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Przegląd roczny urządzeń – 250 zł

Konserwacja sprzętu – 300 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 550,00 zł

Załączniki