Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-04-18 11:45:18
Powrót do projektu

Rozbudowa i modernizacja chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji chodników (ciągów pieszych) znajdujących się na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26. Przewiduje się modernizacje starych, zużytych betonowych i asfaltowych chodników oraz budowę nowego chodnika tworzącego dużą pętlę która urozmaici spacery i zabawy dla dzieci. Dzięki nowym chodnikom korzystanie ze skweru będzie bezpieczniejsze i dużo bardziej komfortowe.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9745821356773
szerokość geograficzna: 52.1942235937593

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

1 Sierpnia 30, 28, 26

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy skweru znajdującego się pomiędzy budynkami 1 Sierpnia 30, 28, 26 a torami PKP. Nie przewiduje się żadnych prac na części skweru gdzie chodniki są w dobrym stanie technicznym i wizualnym (dotyczy to 'nowej' części skweru przy bud. 1 Sierpnia 26).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26 jest obiektem ogólnodostępnym. Na co dzień, korzystają z niego osoby, które chcą przejść przez kładkę łączącą dzielnice Włochy i Ochota, skorzystać z placu zabaw i/lub siłowni plenerowej znajdującej się na skwerze oraz osoby spacerujące. Ze skweru korzystają mieszkańcy całej okolicy (Wysokie Okęcie oraz Rakowiec), nie tylko mieszkańcy bloków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skweru.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji chodników (ciągów pieszych) znajdujących się na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26. Przewiduje się modernizacje starych modernizację fragmentów betonowych i asfaltowych chodników oraz budowę nowego chodnika tworzącego dużą pętlę wzdłuż ulicy osiedlowej na wysokości siłowni plenerowej co spowoduje powstanie pętli, która urozmaici spacery i zabawy dla dzieci. Dzięki nowym chodnikom korzystanie ze skweru będzie bezpieczniejsze, dużo bardziej komfortowe i okolica zyska na atrakcyjności.

Nowe chodniki powinny zostać wykonane w podobnym standardzie jak chodniki w ' nowej części skweru przy bloku 1 Sierpnia 26 tak aby tworzyć spójną całość.

W chwili obecnej, chodniki znajdujące się na skwerze przy blokach 1 Sierpnia 30 i 28 są w złym stanie technicznym i wizualnym. Płyty betonowe są popękane, zniszczone i tworzą nierówną powierzchnie. Podobnie sprawa się ma z chodnikami wykonanymi z asfaltu: jest on często popękany, z licznymi zapadnięciami i ogromnym wybrzuszeniem w okolicach placu zabaw. Woda zbierająca się w dołkach stwarza zagrożenie w okresie zimowym gdyż tworzy się tam lód, nierówności uniemożliwiają skuteczne odśnieżanie i zamiatanie, łatwo się również o nie potknąć lub uszkodzić kółka w wózkach.

Skwer przy ul. 1 Sierpnia 30, 28, 26 jest obiektem ogólnodostępnym. Na co dzień, korzystają z niego osoby, które chcą przejść przez kładkę łączącą dzielnice Włochy i Ochota, skorzystać z placu zabaw i/lub siłowni plenerowej znajdującej się na skwerze oraz osoby spacerujące. Ze skweru korzystają mieszkańcy całej okolicy (Wysokie Okęcie oraz Rakowiec), nie tylko mieszkańcy bloków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skweru.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej, chodniki niektóre odcinki chodników znajdujące się na skwerze przy blokach 1 Sierpnia 30 i 28 są w złym stanie technicznym i wizualnym. Płyty betonowe są popękane, zniszczone i tworzą nierówną powierzchnie. Podobnie sprawa się ma z chodnikami wykonanymi z asfaltu: jest on często popękany, z licznymi zapadnięciami i ogromnym wybrzuszeniem w okolicach placu zabaw. Woda zbierająca się w dołkach stwarza zagrożenie w okresie zimowym gdyż tworzy się tam lód, nierówności uniemożliwiają skuteczne odśnieżanie i zamiatanie, łatwo się również o nie potknąć. Dodatkowy chodnik, który utworzy dużą pętlę, będzie świetnym urozmaiceniem dla osób korzystających ze skweru, zwłaszcza dzieci, matek z wózkami i osób starszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik nowy (z płyt betonowych 50x50 cm): 57 mb, 85,5 m2

renowacja chodnika (z płyt betonowych 50x50 cm) od bloku 1 Sierpnia 26 do kładki 49 mb, 73,5 m2,

naprawa chodnika asfaltowego przy placu zabaw 13 mb, 32,5 m2,

naprawa chodnika asfaltowego przy siłowni 2 mb, 5 m2,

naprawa chodnika asfaltowego przy latarni przy bloku 1 Sierpnia 26 5 mb, 12,5 m2,

razem chodniki z płyt betonowych 50x50 cm i asfaltowe 126 mb, 209 m2 x 200 zł/m2=41.800 zł

wykonanie projektu 6000 zł

pielęgnacja drzew w obrębie inwestycji 2000 zł

nadzór inwestorski 5000 złPrzewiduje się, że należy wykonać w sumie ok. 500 126 m/b chodnika w tym: 20 mb wykonanego z płyt chodnikowych betonowych i . Chodnik powinien posiadać krawężniki. Całkowity koszt 1m/b przyjęto 120zł, w sumie ok. 60 000zł.


Całkowity koszt projektu: 60 00054 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Mapka.png
  • Koszty.PNG