Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-09 12:18:09
Powrót do projektu

SADZIMY TULIPANY NA URSYNOWIE + cebulki tulipanów dla mieszkańców do samodzielnego posadzenia na Ursynowie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada stworzenie rabat z tulipanów i innych kwiatów wiosennych na terenie Ursynowa (m.in. w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II). Część cebulek będą mogli posadzić zainteresowani mieszkańcy podczas pikniku. Projekt przewiduje również przekazanie części cebulek tulipanów mieszkańcom do posadzenia w okolicy w której mieszkają.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Przy Bażantarni,

Park Moczydełko

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • Wszyscy zainteresowani

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kwiaty będą sadzone w parkach miejskich (w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II) dostępnych dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie rabat z tulipanów i innych kwiatów wiosennych (np. żonkili, hiacyntów, szafirków, szachownicy) na terenie Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II na powierzchni 1000 m2 na wybranych trawnikach.Na części zaproponowanego terenu (np. 300 m2 (po 100m2 na park) mieszkańcy osobiście posadzą cebule tulipanów. Nasadzenie tulipanów będzie miało miejsce podczas pikniku „tulipanowego”.Na pozostałej części terenu (np. 700 m2) powstaną rabaty i dywany z cebul kwiatów wiosennych (tulipany, żonkile, hiacynty, szafirki, szachownica), które zostaną posadzone przez firmę zewnętrzną.

Dywany – z różnorodnych i wielokolorowych kwiatów wiosennych dających wrażenie dzikiego ogrodu. Wysokość tulipanów: zróżnicowana.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna poprzez umieszczenie informacji na plakatach o wykorzystaniu roślin w walce z zanieczyszczeniami.

W projekcie przewidziany jest zapas cebulek dla mieszkańców, którzy będą je mogli posadzić w wybanej wybranej przez siebie okolicy. Akcja pikniku zakończy Pikniki odbędą się jesienią i zakończą się ustawieniem tablicy pamiątkowej tablic pamiątkowych z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 2019.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- tworzymy piękną wspólną przestrzeń, która będzie cieszyła wszystkich

- Ursynów jako osiedle ogród (w nawiązaniu do idei miasta ogrodu)

- angażujemy mieszkańców do uczestnictwa w projekcie

- integracja mieszkańców Ursynowa

- łączymy pokolenia: w sadzeniu cebul będą uczestniczyli mieszkańcy w różnym wieku

- szerzymy ideę ogrodnictwa wśród mieszkańców

- dbamy o przyrodę (np. o owady zapylające)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) zakup cebulek do obsadzenia przez firmę zewnętrzną: tulipanów, hiacyntów, żonkili, szafirków, szachownicy, szachownicy cesarskiej; proponowana powierzchnia:zakup 60 000 cebul

cena cebulki: 0,8 zł

2) cebulki dla mieszkańców, którzy przyjdą na wspólne sadzenie bez cebulek i którzy będą chcieli wziąć część cebulek do posadzenia na swoich balkonach, tarasach lub ogródkach.Zakup cebulek do dowolnego wysadzenia: 15 000 cebulek

cena cebulki: 0,8 złRAZEM ZAKUP CEBULEK: 60 000 zł3) wykonanie projektu nasadzenia tulipanów wg zarysu zaproponowanego do budżetu partycypacyjnego: 2 500 zł4) wymiana nawierzchni ziemi pod nasadzenie cebul: 10 000 zł5) obsadzenie cebulkami obszaru przez firmę zewnętrzną; w tym przygotowanie powierzchni do nasadzenia cebulek przez mieszkańców: 10 000 zł6) siatka ochronna przed ptakami, do zdjęcia wiosną oraz materiały pomocnicze do zamontowania siatki 13 000 zł

1m2 siatki – ok. 13 zł

7) koordynowanie projektu wspólnego sadzenia cebulek (piknik tulipanowy), np. moderator/organizator z zewnątrz podczas pikniku ,zakup łopatek i rękawiczek dla mieszkańców:

6 300, 008) promocja wspólnego sadzenia tulipanów (plakaty, informacja w spółdzielniach, na stronie internetowej Urzędu dzielnicy): 300 zł (Wydział Promocji)9) tablica pamiątkowa tablice pamiątkowe z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 2017: 500 zł

tablica drewniana ok. 60 cm x 40 cm; przykładowa treść: „Ogród wiosenny zasadzony przez mieszkańców Ursynowa w ramach projektu do Budżetu Partycypacyjnego miasta stołecznego Warszawy. Data:…”


Całkowity koszt projektu: 96 150102 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • tulips.jpg