Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-24 09:09:24
Powrót do projektu

SADZIMY TULIPANY NA URSYNOWIE + cebulki tulipanów dla mieszkańców do samodzielnego posadzenia na Ursynowie

Tulipany i inne rośliny cebulowe w ursynowskich parkach, szkołach i przedszkolach.

status: Trwa ocena


Projekt przewiduje stworzenie rabat z tulipanów i innych kwiatów wiosennych na terenie Ursynowa (m.in. w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II). Część cebulek będą mogli posadzić zainteresowani mieszkańcy podczas pikniku. Projekt przewiduje również przekazanie części cebulek tulipanów mieszkańcom do posadzenia w okolicy w której mieszkająbędzie przekazana ursynowskim placówkom oświatowym, które wg własnego uznania posadzą je na terenach swoich placówek razem z dziećmi i uczniami.
Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Przy Bażantarni,

Park Moczydełko

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • Wszyscy zainteresowani

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówKwiaty

Rośliny cebulowe będą sadzone w parkach miejskich (w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II) dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Część z cebulek będzie przeznaczona do przekazania placówkom oświatowym, które wg własnego uznania posadzą je na swoim terenie z dziećmi i uczniami.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada stworzenie rabat z posadzenie cebulek tulipanów i innych kwiatów wiosennych (np. żonkili, hiacyntów, szafirkównarcyzów, szachownicy cesarskiej) na terenie Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II na powierzchni 1000 m2 na wybranych trawnikach.Na części zaproponowanego terenu (np. 300 m2 (po 100m2 na park) mieszkańcy osobiście posadzą cebule tulipanów. Nasadzenie tulipanów będzie miało miejsce podczas pikniku „tulipanowego”. Na pozostałej części terenu (np. 700 m2) powstaną rabaty i dywany z cebul kwiatów wiosennych (tulipany, żonkile, hiacynty, szafirki, szachownica), które zostaną posadzone przez firmę zewnętrzną. Dywany – z różnorodnych i wielokolorowych kwiatów wiosennych dających wrażenie dzikiego ogrodu. Wysokość tulipanów: zróżnicowanamieszkańcy będą mieli możliwość osobiście posadzić cebule tulipanów podczas ich sadzenia. Ponadto część z cebulek zostanie przekazana do ursynowskich placówek oświatowych, dzięki czemu dzieci i uczniowie będą mogły zobaczyć jak się sadzi rośliny cebulowe i co wiosną z nich wyrasta.

Będzie to wspaniała możliwość poznania i obserwacji roślin.W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna poprzez umieszczenie informacji na plakatach o wykorzystaniu roślin w walce z zanieczyszczeniami. W projekcie przewidziany jest zapas cebulek dla mieszkańców, którzy będą je mogli posadzić w wybranej przez siebie okolicy. Pikniki odbędą się jesienią i .

Mini pikniki odbędą się w każdym z parków jesienią. Będą polegały na umożliwieniu mieszkańcom posadzenia cebulek, zakończą się ustawieniem tablic pamiątkowych z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 2019.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

- tworzymy piękną wspólną przestrzeń, która będzie cieszyła wszystkich - Ursynów jako osiedle ogród (w nawiązaniu do idei miasta ogrodu) - angażujemy mieszkańców do uczestnictwa w projekcie - integracja mieszkańców Ursynowa - łączymy pokolenia: w sadzeniu cebul będą uczestniczyli mieszkańcy w różnym wieku - szerzymy ideę ogrodnictwa wśród mieszkańców - dbamy o przyrodę (np. o owady zapylające)przybliżenie mieszkańcom w tym najmłodszym czym są i jak rosną rośliny cebulowe

- pokazanie dzieciom z ursynowskich przedszkól i uczniom z ursynowskich szkół jak należy sadzić rośliny cebulowe i co z nich po kilku miesiącach wyrasta

- ukwiecenie Ursynowa, nadanie im pięknych barw na wiosnę

- po długiej zimie dodanie barw ursynowskich parkom i okolicom placówek oświatowych, a przede wszystkim wywołanie pozytywnych emocji u mieszkańców Ursynowa

Niniejszy projekt inspirowany był i jest kontynuacją zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego z 2016 roku nr 855 - Ursynów wiosennym ogrodem – sadzimy tulipany na Ursynowie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) zakup cebulek do obsadzenia przez firmę zewnętrzną: tulipanów, hiacyntów, żonkili, szafirkównarcyzów, szachownicy , szachownicy cesarskiej; proponowana powierzchnia:zakup 60 000 cebul

cena cebulki: 0,8 zł

2) cebulki dla mieszkańców, którzy przyjdą na wspólne sadzenie bez cebulek i którzy będą chcieli wziąć część cebulek do posadzenia na swoich balkonach, tarasach lub ogródkach. Zakup cebulek do dowolnego wysadzeniado przekazania placówkom oświatowym na terenie dzielnicy UrsynówZakup: 15 000 cebulek

cena cebulki: 0,8 złRAZEM ZAKUP CEBULEK: 60 000 zł3) wykonanie projektu nasadzenia tulipanów wg zarysu zaproponowanego do budżetu partycypacyjnego: 2 500 zł4) wymiana nawierzchni ziemi pod nasadzenie cebul: 10 000 zł5) obsadzenie cebulkami obszaru przez firmę zewnętrzną; w tym przygotowanie powierzchni do nasadzenia cebulek przez mieszkańców: 10 000 zł6) siatka ochronna przed ptakami, do zdjęcia wiosną oraz materiały pomocnicze do zamontowania siatki 13 000 zł

1m2 siatki – ok. 13 zł

7) koordynowanie projektu, koordynacja mini pikników - wspólnego sadzenia cebulek (piknik tulipanowy), np. moderator/organizator z zewnątrz podczas pikniku, zakup łopatek i rękawiczek dla mieszkańców: 6 , a także stworzenie harmonogramu przekazania cebulek do placówek oświatowych:

4 300, 00 zł8) promocja wspólnego sadzenia tulipanów (plakaty, informacja w spółdzielniach, na stronie internetowej Urzędu dzielnicy): 300 2300 zł (Wydział Promocji)9) tablice pamiątkowe z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 20172019: 500 zł

tablica drewniana ok. 60 cm x 40 cm; przykładowa treść: „Ogród wiosenny zasadzony przez mieszkańców Ursynowa w ramach projektu do Budżetu Partycypacyjnego miasta stołecznego Warszawy. Data:…”


Całkowity koszt projektu: 102 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • tulips.jpg