Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-28 15:41:28
Powrót do projektu

Tulipany i inne rośliny cebulowe w ursynowskich parkach, szkołach i przedszkolach.

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Projekt przewiduje stworzenie rabat z tulipanów i innych kwiatów wiosennych na terenie Ursynowa (m.in. w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II). Część cebulek będzie przekazana ursynowskim placówkom oświatowym, które wg własnego uznania posadzą je na terenach swoich placówek razem z dziećmi i uczniami.
Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Przy Bażantarni,

Park Moczydełko

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • Wszyscy zainteresowani

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rośliny cebulowe będą sadzone w parkach miejskich (w Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II) dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Część z cebulek będzie przeznaczona do przekazania placówkom oświatowym, które wg własnego uznania posadzą je na swoim terenie z dziećmi i uczniami.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie cebulek tulipanów i innych kwiatów wiosennych (np. żonkili, hiacyntów, narcyzów, szachownicy cesarskiej) na terenie Parku Przy Bażantarni, Parku Moczydełko i Parku Jana Pawła II.Na części zaproponowanego terenu mieszkańcy będą mieli możliwość osobiście posadzić cebule tulipanów podczas ich sadzenia. Ponadto część z cebulek zostanie przekazana do ursynowskich placówek oświatowych, dzięki czemu dzieci i uczniowie będą mogły zobaczyć jak się sadzi rośliny cebulowe i co wiosną z nich wyrasta.

Będzie to wspaniała możliwość poznania i obserwacji roślin.W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna poprzez umieszczenie informacji na plakatach o wykorzystaniu roślin w walce z zanieczyszczeniami.

Mini pikniki odbędą się w każdym z parków jesienią. Będą polegały na umożliwieniu mieszkańcom posadzenia cebulek, zakończą się ustawieniem tablic z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 2019.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

- przybliżenie mieszkańcom w tym najmłodszym czym są i jak rosną rośliny cebulowe

- pokazanie dzieciom z ursynowskich przedszkól i uczniom z ursynowskich szkół jak należy sadzić rośliny cebulowe i co z nich po kilku miesiącach wyrasta

- ukwiecenie Ursynowa, nadanie im pięknych barw na wiosnę

- po długiej zimie dodanie barw ursynowskich parkom i okolicom placówek oświatowych, a przede wszystkim wywołanie pozytywnych emocji u mieszkańców Ursynowa

Niniejszy projekt inspirowany był i jest kontynuacją zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego z 2016 roku nr 855 - Ursynów wiosennym ogrodem – sadzimy tulipany na Ursynowie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) zakup cebulek do obsadzenia przez firmę zewnętrzną: tulipanów, hiacyntów, żonkili, narcyzów, szachownicy cesarskiej:zakup 60 000 cebul

cena cebulki: 0,8 zł

2) cebulki do przekazania placówkom oświatowym na terenie dzielnicy UrsynówZakup: 15 000 cebulek

cena cebulki: 0,8 złRAZEM ZAKUP CEBULEK: 60 000 zł3) wykonanie projektu nasadzenia tulipanów wg zarysu zaproponowanego do budżetu partycypacyjnego: 2 500 zł4) wymiana nawierzchni ziemi pod nasadzenie cebul: 10 000 zł5) obsadzenie cebulkami obszaru przez firmę zewnętrzną; w tym przygotowanie powierzchni do nasadzenia cebulek przez mieszkańców: 10 000 zł6) siatka ochronna przed ptakami, do zdjęcia wiosną oraz materiały pomocnicze do zamontowania siatki 13 000 zł

1m2 siatki – ok. 13 zł

7) koordynowanie projektu, koordynacja mini pikników - wspólnego sadzenia cebulek, np. moderator/organizator z zewnątrz podczas pikniku, zakup łopatek i rękawiczek dla mieszkańców, a także stworzenie harmonogramu przekazania cebulek do placówek oświatowych:

4 300, 00 zł8) promocja wspólnego sadzenia tulipanów (plakaty, informacja w spółdzielniach, na stronie internetowej Urzędu dzielnicy): 2300 zł (Wydział Promocji)9) tablice pamiątkowe z informacją o wspólnym nasadzeniu tulipanów przez mieszkańców w ramach projektu do budżetu partycypacyjnego 2019: 500 zł

tablica drewniana ok. 60 cm x 40 cm; przykładowa treść: „Ogród wiosenny zasadzony przez mieszkańców Ursynowa w ramach projektu do Budżetu Partycypacyjnego miasta stołecznego Warszawy. Data:…”


Całkowity koszt projektu: 102 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • tulips.jpg