Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

WSW_Włochy - zmiany z 2018-04-16 15:55:16
Powrót do projektu

Naucz się bronić. Kurs samoobrony dla kobiet

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Kurs samoobrony dla kobiet, którego uczestniczki poznają: przepisy prawne, jak nie stać się ofiarą, o czym należy pamiętać podczas np. realizowania zakupów, co oznacza agresja i jak ją okiełznać, jak poradzić sobie z przemocą i strachem. Najważniejsza częścią jest materiał techniczny, który ma być łatwy i skuteczny w obronie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9107375144958
szerokość geograficzna: 52.2006764473937

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Projekt do zrealizowania w Nowych i Starych Włochach.

Istotne informacje o lokalizacjiLokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd. Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo

Zaproponowano realizację zajęć w Zespole Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a (na tę lokalizację wyraziła zgodę obecna dyrektor). Ewentualnie inna przestrzeń, bezpieczna dla uczestników. Sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia (kultura fizyczna). Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do np: sanitariatów, miejsca do przebrania się itd.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kurs samoobrony dla kobiet:

- dwa razy w tygodniu / po 90 minut - (przykładowo: poniedziałek, środa) - ważna stabilność,

- przykładowe godziny zajęć, np.: 18.00-19.30 lub 18.30-20.00.,

- kurs otwarty dla osób od 14 lat,

- grupa ćwiczebna: maksymalnie do 30 osób,

- udział dwóch instruktorów,

- kurs bezpłatny,

- ilość godzin jednej edycji: 15 godzin treningowych (5 tygodni).


Pełny opis projektu

Zagadnienia będą dobrane odpowiednio do grupy wiekowej. 85% to ćwiczenia praktyczne i 15% to wiedza teoretyczna. Zakres tematów: czym jest agresja i przemoc, współczesne zagrożenia, aspekty prawne, praktyczne ćwiczenia w chwili zagrożenia zdrowia i życia, nauka samoobrony - podstawy.

Naucz się bronić. Kurs samoobrony dla kobiet. Warunki do spełnienia dla osiągnięcia sukcesu takiego projektu:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy";

- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW;

- reklama miejsca odbywania się kursu;

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący będą mogli udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów - kadra: WAŻNE! , zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: Związek Sportowy;

- kadra: instruktorzy posiadający aktualne ubezpieczenie OC;

- kadra: przedstawia plan szkoleń i realizacji tematów;

- zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub , bezpośrednio u instruktora prowadzącego;

- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia, ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.;

- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń (prowadzący szkolenie będą dysponować odpowiednim sprzętem szkoleniowym (m.in.: łapki, tarcze, szkoleniowe noże - atrapy, rękawiczki dla sportów walki);

- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących - raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia - ;

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziału.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Samoobrona to nie tylko umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, to także nauka pewności siebie, otwartości na innych ludzi, uwagi i koncentracji oraz współpracy z innymi osobami. Przyjęło się, że najczęściej poszkodowanymi są kobiety, choć statystyki Policji mogą zaskoczyć wszystkich. Samoobrona to także materiał uświadamiający dla uczestników, jak łatwo można okiełznać agresję napastnika i przemoc oraz w jaki sposób postępować w przypadku ich pojawienia się. Stąd tak ważna jest rola kadry/instruktorów - mogących przekazać wiedzę i umiejętności.To także wskazanie dla ćwiczących, jak ważna jest kultura fizyczna i ogólna sprawność.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys wstępny;

- materiały reklamowe / drukowane, promocja, w tym oznaczenie projektu : 1000 PLN

- koszty związane z udostępnieniem sali: 4800 PLN (400 PLN / msc)

- koszt szkolenia / instruktorzy; 19 200 PLN (całość - 8 edycji po 5 tygodni każda - 15 godzin/ jedna edycja, w przypadku mniejszej ilości chętnych, ilość edycji może ulec zmniejszeniu,

- dyplomy: 200 pln


Całkowity koszt projektu: 25 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki