Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-02 08:53:02
Powrót do projektu

Naucz się bronić. Reaguj. Bezpieczne dzieci

status: Zgłoszony


Kurs samoobrony dla dzieci i młodzieży, którego uczestnicy poznają: przepisy prawne, jak nie stać się ofiarą, o czym należy pamiętać podczas np. drogi do szkoły, co oznacza agresja i jak ją okiełznać, jak poradzić sobie z przemocą i strachem. Jak reagować na zauważoną agresję i przemoc?

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9103941917419439103941917419
szerokość geograficzna: 52.2005186308124042005186308124

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Projekt do zrealizowania w Nowych i Starych Włochach.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd.

Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo uczestników. Sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia (kultura fizyczna). Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do sanitariatów, miejsca do przebrania się.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia odbywające się na zasadach:

- 2 razy w tygodniu po 90 minut (np. poniedziałek i środa)

- godziny zajęć: 17.00-18.30

- jedna edycja zajęć - 9 godzin szkoleniowych / 3 tygodnie

- ilość uczestników do 30 osób w jednej edycji szkolenia

- minimum 2 instruktorów


Pełny opis projektu

Naucz się bronić. Reaguj. Bezpieczne dzieci. Warunki do spełnienia dla osiągnięcia sukcesu takiego projektu:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"

- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów

- kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: Związek Sportowy

- kadra: instruktorzy posiadający aktualne ubezpieczenie OC.

- kadra: przedstawia plan szkoleń i realizacji tematów

- zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub instruktora prowadzącego

- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia, ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń (łapki, tarcze, szkoleniowe noże - atrapy, rękawiczki dla sportów walki)

- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących

- raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziału


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Samoobrona to nie tylko umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, to także nauka pewności siebie, otwartości na innych ludzi, uwagi i koncentracji oraz współpracy z innymi osobami. Samoobrona to także materiał uświadamiający dla uczestników, jak łatwo można okiełznać agresję napastnika i przemoc oraz w jaki sposób postępować w przypadku ich pojawienia się. Stąd tak ważna jest rola kadry/instruktorów - mogących przekazać wiedzę i umiejętności.Dla dzieci. Nauka radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, ataku, porwania lub przemocy i agresji. Wszyscy skupiają się na realizacji kursów samoobrony dla kobiet. Tymczasem dzieci i młodzież są grupą najbardziej narażoną na agresję.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys:

- materiały informacyjne i reklamowe: 2000 PLN

- dostęp do bazy szkoleniowej: 4800 PLN (400 PLN / msc)

- koszt instruktorów, sprzętu , dojazdu itd.: 24 000 PLN

- koszt dyplomów: 500 PLN


Całkowity koszt projektu: 31 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki