Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

WSW_Włochy - zmiany z 2018-04-16 13:35:16
Powrót do projektu

Naucz się bronić. Reaguj. Bezpieczne dzieci

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Kurs samoobrony dla dzieci i młodzieży, którego uczestnicy poznają: przepisy prawne, jak nie stać się ofiarą, o czym należy pamiętać podczas np. drogi do szkoły, co oznacza agresja i jak ją okiełznać, jak poradzić sobie z przemocą i strachem. Jak reagować na zauważoną agresję i przemoc?

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9103941917419
szerokość geograficzna: 52.2005186308124

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Projekt do zrealizowania w Nowych i Starych Włochach.

Istotne informacje o lokalizacjiLokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd. Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo uczestników. Sala

Proponowana lokalizacja to Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a (wnioskodawca uzyskał zgodę obecnego dyrektora), ewentualnie inna sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia (kultura fizyczna). Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do sanitariatów, miejsca do przebrania się.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia odbywające się na zasadach:

- 2 razy w tygodniu po 90 minut (, np. poniedziałek i środa) - godziny zajęć: 17.00-18.30,

- Projekt zakłada realizację 12 edycji szkoleniowych, z czego jedna edycja zajęć - 9 godzin szkoleniowych / 3 tygodnieobejmuje 9 godzin zajęć (9x60 min.) (uwaga: ilość edycji może być zmniejszona, w przypadku mniejszej ilości chętnych),

- ilość uczestników do 30 osób w jednej edycji szkolenia,

- minimum 2 instruktorów na realizację całego projektu.


Pełny opis projektu

Naucz się bronić. Reaguj. Bezpieczne dzieci.

Zakres tematów: czym jest agresja i przemoc, współczesne zagrożenia, aspekty prawne, praktyczne ćwiczenia w chwili zagrożenia zdrowia i życia, nauka samoobrony - podstawy.

Warunki do spełnienia dla osiągnięcia sukcesu takiego projektu:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy" - reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe, inne strony WWW;

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje i 2 instruktorów, posiadających kwalifikacje (legitymacja, zaświadczenie) oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań, np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów - kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: Związek Sportowy - kadra: instruktorzy posiadający aktualne ubezpieczenie OC. - kadra: przedstawia plan szkoleń i realizacji tematów - zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub instruktora prowadzącego - zadań/ posiadający rekomendacje jednostki szkolącej danego instruktora i OC;

- zapisy ćwiczących realizowane będą bezpośrednio u instruktora. Zagadnienia będą dobrane do grupy wiekowej. Młodzież i dorośli inaczej niż dzieci. Jednak w całości szkolenia: ok 85% to ćwiczenia praktyczne i 15% to wiedza teoretyczna;

- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia, ochrony danych osobowych i ich przetwarzania . - realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń (również w celach promocyjnych (w mediach lokalnych);

- w ramach szkolenia zostanie zapewniony sprzęt specjalistyczny (np. łapki, tarcze, szkoleniowe noże - atrapy, rękawiczki dla sportów walki) - każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących - raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia - ;

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziału.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Samoobrona to nie tylko umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, to także nauka pewności siebie, otwartości na innych ludzi, uwagi i koncentracji oraz współpracy z innymi osobami. Samoobrona to także materiał uświadamiający dla uczestników, jak łatwo można okiełznać agresję napastnika i przemoc oraz w jaki sposób postępować w przypadku ich pojawienia się. Stąd tak ważna jest rola kadry/instruktorów - mogących przekazać wiedzę i umiejętności.Dla dzieci. Nauka radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, ataku, porwania lub przemocy i agresji. Wszyscy skupiają się na realizacji kursów samoobrony dla kobiet. Tymczasem dzieci i młodzież są grupą najbardziej narażoną na agresję.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys:

- materiały informacyjne i reklamowe (w tym oznaczenie projektu): 2000 PLN

- dostęp do bazy szkoleniowej: 4800 PLN (400 PLN / msc)

- koszt instruktorów, sprzętu, dojazdu itd.: 24 000 PLN

- koszt dyplomów: 500 PLN


Całkowity koszt projektu: 31 500300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki