Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 15:35:29
Powrót do projektu

Planszówki na kocyku – cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białołęki

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie serii spotkań z grami planszowymi, w plenerze, na terenie Dzielnicy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Park Henrykowski , oraz teren przy placu zabaw na ul. Wałuszewskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich chętnych.


Pełny opis projektu

Założeniem projektu jest przeprowadzenie cyklu letnich spotkań z grami planszowymi, w dwóch lokalizacjach obszaru nr 2 - w Parku Henrykowskim oraz na terenie przy placu zabaw na ul. Wałuszewskiej

Będą one koordynowane i prowadzone przez grupę animatorów.

Przewiduje się organizację łącznej ilości 9 spotkań w każdej z podanych lokalizacji – 4 w czerwcu (w każdy weekend począwszy od drugiego w tym miesiącu) oraz 5 w lipcu i sierpniu (raz na dwa tygodnie), po 3-4 godziny każde.

Podczas wydarzenia można zapoznać się z różnorodnymi formami gier, skierowanymi do różnych grup wiekowych:dzieci, młodzież, dorośli, w tym również seniorzy.

Wśród uczestników spotkań najaktywniejsi gracze będą mogli otrzymać atrakcyjne nagrody - gry, a wszystkim obecnym zapewniona zostanie woda do picia.

Realizator zadania zapewnia gry planszowe oraz kocyki, niezbędne do realizacji projektu.

W razie niepogody spotkanie zostanie przełożone na pierwszy wolny weekend.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Spotkania z grami planszowymi to ciekawa, rozwijająca i integrująca forma spędzania czasu całych rodzin. W okresie letnim pozwala na pobyt na powietrzu i spotkania z rówieśnikami. Jest także znakomitą formą spędzania wakacji w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie dwóch animatorów spotkań: 5 400 zł

Nagrody rzeczowe (gry) dla najaktywniejszych uczestników spotkań: 1 000 zł

Woda mineralna i papierowe kubeczki: 250 zł

Koszt projektu, w tym: koszt promocji, (projekt i wydruk 30 szt. plakatów A3), ubezpieczenie OC i NNw - 350zł


Całkowity koszt projektu: 7 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki