Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-05 09:33:05
Powrót do projektu

Ratujmy życie. Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Włochy

status: Zgłoszony


Szkolenia z zakresu nauki udzielania Pierwszej Pomocy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9151470661163339151470661163
szerokość geograficzna: 52.202083620466562020836204666

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Projekt do zrealizowania w Nowych i Starych Włochach.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja realizacji projektu może być wybrana na podstawie konkursu jednostek należących do Dzielnicy Włochy: szkoły, przedszkola, domy kultury. Ważne jest to, że należy do takiego konkursu zaprosić wszystkie jednostki z rejonu - biorąc pod uwagę możliwość dojazdu uczestników - komunikacja miejska, być może zaparkowania samochodów itd.

Należy również zwrócić uwagę na miejsce odbywania się takich zajęć. To także przestrzeń i bezpieczeństwo uczestników. Sala gimnastyczna lub inne sale - pomieszczenia dostosowane do tego typu ćwiczenia. Istotne, by wybrany podmiot mógł zagwarantować ćwiczącym dostęp do sanitariatów, miejsca do przebrania się.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasady realizacji szkolenia:

1. jeden raz w tygodniu (najlepiej sobota)

2. czas trwania 6 godzin

3. ilość uczestników: 24/ w jednej grupie

4. Ilość instruktorów: 2

5. Ilość sprzętu podstawowego: 6 fantomów, 4 defibrylatory (bandaże itd). Ilość materiałów dla grupy.

6. uczestnicy: mieszkańcy Dzielnicy Włochy

7. uczestnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń

8. dyplomy uczestnictwa dla wszystkich przeszkolonych


Pełny opis projektu

Kurs pierwszej pomocy realizowany z zasadami:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"

- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje (najlepiej międzynarodowe) i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów

- kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: EFR

- zapisy ćwiczących realizowane w jednym miejscu - na stronach WWW Urzędu Dzielnicy lub instruktora prowadzącego

- uczestnicy wypełniają odpowiednie dokumenty: zgłoszenie wraz z odpowiednią adnotacją dotyczącą ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń: minimum 6 fantomów i 4 defibrylatory

- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących

- raz w miesiącu informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziałuPrzedmiotowe szkolenie powinno obejmować poniższy program szkolenia:1. zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy;

2. profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych;

3. organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe;

4. ocena funkcji życiowych – podejście do poszkodowanej osoby, zbadanie jakiej pomocy potrzebuje, ocena przytomności, oddechu;

5. postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support), podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu;

6. resuscytacja (reanimacja) dorosłych – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

7. badanie urazowe poszkodowanego wg standardów EFR;

8. zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego;

9. skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania;

10. postępowanie w urazach kończyn, głowy, klatki piersiowej;

11. postępowanie w oparzeniach termicznych;

12. postępowanie w porażeniu prądem;

13. kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;

14. planowanie akcji i podział zadań w czasie wypadku;

15. użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation);

16. resuscytacja (reanimacja) dorosłych i dzieci – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

17. zabezpieczanie urazów kręgosłupa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Kodeks karny art. 162.Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są koniecznością. Ponad 54% osób umiera w Polsce z tytułu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Ten procent może być mniejszy, kiedy będziemy działali profilaktycznie - ucząc społeczeństwo, jak łatwo jest udzielić pierwszej pomocy w nagłym zdarzeniu. Im więcej osób umie, tym większe prawdopodobieństwo uratowania życia każdego z nas.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys:

1. Pomieszczenia: 8800 PLN (800 PLN / msc)

2. Instruktorzy/sprzęt/materiały/dojazd: 46 200 PLN / 42 szkolenia.

3. 1008 osób przeszkolonych rocznie = dyplomy 1000 PLN


Całkowity koszt projektu: 56 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki