Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 21:57:22
Powrót do projektu

Zazieleńmy Okęcie !!! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej.

status: Zgłoszony Nasadzenia


Projekt dotyczy dokonania nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.956447720527659564477205276
szerokość geograficzna: 52.193916135059451939161350595

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach dróg takich jak: ul. Bakalarska, ul. Radarowa i ul. Borsucza.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zostały wybrane na podstawie analizy terenowej Okęcia pod kątem braków w zakrzewieniach, a jednocześnie braku możliwości posadzenia drzew w tym miejscu.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności będą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej,Radarowej, Podborskiej i Borsuczej o następujących powierzchniach:

ul. Bakalarska - ok. 300 m2

ul. Radarowa (na odcinku od ul. Hynka do ul. Lechickiej)- ok. 800 m2

ul. Podborska - ok. 50 m2

ul. Borsucza (na odcinku od ul. Podborskiej do ul. Bakalarskiej) - ok. 300 m2


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulic Bakalarskiej, Radarowej i Borsuczej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Ponadto krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnia pełnią naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie i smogu) i tlenki azotu. Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przyjęto, iż koszt nasadzenia 1 m2 powierzchni krzewów wynosi 100 zł.

ul. Bakalarska - ok. 300 m2 x 100 zł = 30.000 zł

ul. Radarowa (na odcinku od ul. Hynka do ul. Lechickiej)- ok. 800 m2 x 100 zł = 80.0000 zł

ul. Podborska - ok. 50 m2 x 100 zł = 5.000 zł

ul. Borsucza (na odcinku od ul. Podborskiej do ul. Bakalarskiej) - ok. 300 m2 x 100 zł = 30.000 zł

Projekt wykonawczy - 10.000 zł

Łączny koszt 155.000 zł


Całkowity koszt projektu: 155 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie) - 10.000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

 • 20171113_105614.jpg
 • 20171113_105917.jpg
 • mapa poglądowa - nasadzenia krzewów.jpg
 • przykład realizacji 1.jpg
 • przykład realizacji 2.jpg
 • przykład realizacji 3.jpg