Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-05 09:32:05
Powrót do projektu

Defibrylatory na start. Bezpieczna Dzielnica Włochy

status: Zgłoszony


Zakup i instalacja defibrylatorów AED w jednostkach/placówkach Dzielnicy Włochy: przedszkola, szkoły, biblioteki - miejsca użyteczności publicznej, urzędy itd.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9078407287598
szerokość geograficzna: 52.2073108124609

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Przedszkola, szkoły, biblioteki, miejsca użyteczności publicznej, urzędy itd.

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce lokalizacji - instalacji defibrylatora AED - to przede wszystkim miejsca, w których przebywają mieszkańcy Dzielnicy Włochy, widoczne i dobrze oznaczone.


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy Dzielnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zainstalowane defibrylatory AED powinny być dostępne dla każdego mieszkańca Dzielnicy. Osoby pracujące w jednostkach/ placówkach powinny przejść dokładne przeszkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy i użycia defibrylatora AED.


Pełny opis projektu

Kurs pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED realizowany dla osób będących w placówkach z zainstalowanym defibrylatorem AED z zasadami:

- reklama we wszystkich możliwych miejscach - dostępnych dla mieszkańców Dzielnicy, biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"

- reklama w mediach elektronicznych: strony WWW Urzędu, portale społecznościowe inne strony WWW

- kadra: instruktorzy posiadający kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu zadań np. przy współpracy z jednostkami samorządu, posiadający referencje, mogący udokumentować dotychczasowe doświadczenia i sukcesy w realizacji takich zadań / minimum 2 instruktorów

- kadra: WAŻNE! zweryfikowana przez organizację zrzeszającą tego typu instruktorów np: EFR

- realizujący szkolenie instruktorzy powinni posiadać odpowiednią ilość sprzętu specjalistycznego do realizacji szkoleń: minimum 6 fantomów i 4 defibrylatory

- każde zajęcia udokumentowane materiałem zdjęciowym publikowanym w mediach elektronicznych: strony WWW, portale społecznościowe, strony WWW - reprezentujące pracę instruktorów i postępu ćwiczących

- stała informacja w Biuletynie Dzielnicy: tekst + zdjęcia - lokalizacja defibrylatorów

- na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują dyplomy udziałuPrzedmiotowe szkolenie powinno obejmować poniższy program szkolenia:1. zasady bezpieczeństwa, aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy;

2. profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych;

3. organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe;

4. ocena funkcji życiowych – podejście do poszkodowanej osoby, zbadanie jakiej pomocy potrzebuje, ocena przytomności, oddechu;

5. postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support), podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu;

6. resuscytacja (reanimacja) dorosłych – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

7. badanie urazowe poszkodowanego wg standardów EFR;

8. zapewnienie poszkodowanemu komfortu termicznego;

9. skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania;

10. postępowanie w urazach kończyn, głowy, klatki piersiowej;

11. postępowanie w oparzeniach termicznych;

12. postępowanie w porażeniu prądem;

13. kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;

14. planowanie akcji i podział zadań w czasie wypadku;

15. użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation);

16. resuscytacja (reanimacja) dorosłych i dzieci – CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation);

17. zabezpieczanie urazów kręgosłupa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Defibrylator jest urządzeniem, które ratuje życie. Jego dostępność dla mieszkańców w miejscach publicznych oraz znajomość obsługi pracowników w tych miejscach, to podstawa użycia i ratowania życia. Defibrylator powinien być standardem wyposażenia w jednostkach takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki , urzędy itd.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys:

1. Zakup defibrylatorów AED - 20 szt. - 1 szt. 5000 PLN

2. Zakup szafki i tablic z oznaczeniem - do montażu - 700 PLN ( 1 komplet)

3. Szkolenie pracowników placówki (całościowe - trwające 6 godzin) - 1 szkolenie 1200 PLN


Całkowity koszt projektu: 138 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szkolenie pracowników placówki z tematu Pierwsza Pomoc z użyciem defibrylatora AED.


Całkowity koszt eksploatacji: 24 000,00 zł

Załączniki