Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-02-02 11:20:02
Powrót do projektu

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCEGO - WSPARCIE NAJUBOŻSZYCH

status: Zgłoszony


Projekt zakłada pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom, poprzez wydawanie posiłków i prace socjalną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0052853822708
szerokość geograficzna: 52.2950488462447

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Elektronowa 10

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt będzie realizowany w udostępnionych bezpłatnie pomieszczeniach przy ścisłej współpracy OPS Białołęka.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Formuła projektu oparta jest o zasadę dobrowolności udziału oraz otwartości dla ogółu mieszkańców. Odbiorcami projektu są w szczególności osoby samotne, potrzebujące lub/i bezdomne. Celem projektu jest stworzenie na terenie Dzielnicy m.st. Warszawy miejsca, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły skorzystać z fachowej wiedzy pracowników socjalnych oraz uzyskać wsparcie w formie bezpośredniej (pomoc rzeczowa) jak również w trybie interwencyjnym. Działania projektowe odbywać się będą w każdy czwartek w godz.18-20 w formie spotkań edukacyjnych w zakresie możliwości uzyskania pomocy z instytucji działających na polu pomocy społecznej.


Pełny opis projektu

Posiłki dla potrzebujących będą otwartymi spotkaniami dla osób samotnych i potrzebujących bezdomnych zamieszkujących/przebywających na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dopuszczamy również możliwość skierowania oferty projektowej do rodzin z dziećmi. Spotkania będą odbywały się regularnie w czwartki w godz. 18-20. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie poddana weryfikacji przez OPS Białołęka, m. st. Warszawy w celu ustalenia czy spełnia kryteria dostępu tj. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoba może być skierowania do skorzystania z oferty projektu w trybie interwencyjnym z pominięciem w/w procedury.

Formuła projektu oparta jest o zasadę dobrowolności udziału oraz otwartości dla ogółu mieszkańców. Odbiorcami projektu są w szczególności osoby samotne, potrzebujące lub/i bezdomne. Celem projektu jest stworzenie na terenie Dzielnicy m.st. Warszawy miejsca, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły skorzystać z fachowej wiedzy pracowników socjalnych oraz uzyskać wsparcie w formie bezpośredniej (pomoc rzeczowa) jak również w trybie interwencyjnym. Działania projektowe odbywać się będą w każdy czwartek w godz.18-20 w formie spotkań edukacyjnych w zakresie możliwości uzyskania pomocy z instytucji działających na polu pomocy społecznej. Spotkania będą prowadzone przez pracowników OPS oraz wolontariuszy SChPółnoc. Spotkania będą odbywać w budynku Społeczności Chrześcijańskiej Północ przy ul. Elektronowej 10 w Warszawie. Zakładamy możliwość włączenia w spotkania specjalistów z różnych dziedzin. Uczestnicy na każdym spotkaniu otrzymają ciepły posiłek oraz produkty spożywcze na naczyniach jednorazowych.Dodatkowo na zakończenie spotkania otrzymają pomoc rzeczową, tzw. Paczkę. 4 razy do roku każdy z uczestników otrzyma dodatkową pomoc materialną w związku z wydarzeniami okolicznościowymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby białołęckiej społeczności, bardzo różnorodnej pod względem zamożności i potrzeb materialnych. Na terenie dzielnicy Białołęka nie miejsce, które oferuje ciepły posiłek i pomoc rzeczową najuboższym w trybie interwencyjnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zupa + pieczywo – 4 tyg. X 10m-cy x 50 osób x 3,40 = 6 800

2. Paczka 4tyg. x 10 m-cy x 50 osób x 6,50 = 13 000

3. Spotkania okolicznościowe 4 x 4000 = 16 000

4. Zakupy spożywcze – 625 x 4 tyg. x 10 m-cy = 25 000

5. Opakowania / torby, talerze i sztućce jednorazowe = 3 000

6. Promocja – 3 000

7. Koordynator projektu = 21 600 (1 800 x 12)

8. Ryzyko projektowe – 5%

9. Animacja społeczno - kulturalna - 5000 (2x2500)

Ogółem: 97 820


Całkowity koszt projektu: 97 820,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki