Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-05 11:36:05
Powrót do projektu

Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodnika ul. Paderewskiego (Katiuszy-Strycharska)

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje budowę chodnika w ul.Paderewskiego na odc.Katiuszy-Strycharska po parzystej stronie (wschodnia strona ulicy). Ulica Paderewskiego jest jedną z najważniejszych ulic Rembertowa, którą od strony al.gen.Chruściela dzieci podążają do szkoły podstawowej przy ul.Paderewskiego wąskim chodnikiem po jednej (nieparzystej) stronie ulicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1604109406471251604109406471
szerokość geograficzna: 52.2605126100183742605126100184

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wschodnia (parzysta) strona ul. Paderewskiego między numerami 10 a 34. Osiedle Stary Rembertów.

Istotne informacje o lokalizacji

Inwestycja zlokalizowana jest w drodze publicznej (kat. droga powiatowa) w zarządzie ZDM, działki 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/10.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik będzie ogólnodostępny. Z chodnika będą korzystać głównie osoby udające się do szkoły, do kościoła i do

sklepów przy ul. Paderewskiego i ul. Zawodowej.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje budowę chodnika w ul.Paderewskiego na odc.Katiuszy-Strycharska po parzystej stronie

(wschodnia strona ulicy) między numerami 10 a 34. Obecnie brakuje tam chodnika, w miejscu tym jest

nieutwardzone pobocze. Ulica Paderewskiego jest jedną z najważniejszych ulic Rembertowa, którą od strony

al.gen.Chruściela dzieci podążają do szkoły podstawowej przy ul.Paderewskiego obecnie wąskim chodnikiem po

jednej (nieparzystej) stronie ulicy. Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi,

szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazany do realizacji odcinek jest bardzo często uczęszczany, szczególnie przez dzieci idące do i ze szkoły.

Korzystają z niego także mieszkańcy udający się do kościoła i do sklepów przy ul. Paderewskiego i Zawodowej.

Obecnie brakuje tam chodnika, w miejscu tym jest nieutwardzone pobocze. Odcinek ten sąsiaduje bezpośrednio z

10 zabudowanymi posesjami oraz od tej strony dochodzi ruch pieszych z ulic Pielgrzymów i Kordiana. Po opadach

deszczu na poboczu są kałuże i błoto, w związku z tym użytkownicy przechodzą na drugą stroną ulicy, na której jest

chodnik i często robią to w miejscu niedozwolonym. Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych

użytkowników drogi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

280mb x szer. 2,0m = 560m2 x 250zł = 140 000 zł + 9 wpustów wraz z osadnikami i przykanalikami x 2500

zł = 22 500 zł + drenaż z rury perforowanej wraz z obsypaniem kruszywem i geowłókniną 250 mb x 200 zł =

50 000 zł + dokumentacja techniczna z nadzorem autorskim ok 15 17 000 zł Łącznie: 227 229 500 zł


Całkowity koszt projektu: 227 229 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki