Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

WSW_Włochy - zmiany z 2018-04-13 11:37:13
Powrót do projektu

Warsztaty chemiczne dla dzieci i seniorów czyli poznawanie przedmiotów ścisłych z Marią Skłodowską-Curie

status: Trwa ocena


Warsztaty są skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Mają one na celu zachęcenie dzieci do nauki przedmiotów ścisłych, kreatywności oraz aktywizację seniorów. Dzieci będą pracowały w grupach z innymi dziećmi oraz seniorami ucząc się współpracy. Eskperymenty są bezpieczne i prowadzone przez doświadczonego naukowca.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9151470661163
szerokość geograficzna: 52.2020507430994

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Cała dzielnica Włochy

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia są skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy i będą realizowany w domach kultury, szkołach, bibliotekach, świetlicach


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty będą prowadzone w tygodniu w godzinach popołudniowych, tak aby jak najwięcej mieszkańców dzielnicy wzięło w nich udział. Rekrutacja będzie prowadzona przez placówkę, w której dane warsztaty będą się odbywały. Informacje nt warsztatów oraz rekrutacji będzie można znaleźć na stronie internetowej projektu (dostarczonej przez wykonawcę) oraz profilu włochowskich bibliotek w mediach społecznościowych, a także w miarę możliwości w lokalnej prasie. Liczba miejsc będzie wskazana w ogłoszeniu rekrutacyjnym, jednak nie więcej niż 18 uczestników na jednych warsztatach. Zajęcia będą bezpłatne dla wszystkich uczestników. Każde zajęcia będą trwały 1,5-2h (w zależności od grupy wiekowej) i będą prowadzone przez cały rok trwania projektu. Godziny zajęć będą ustalane placówce.


Pełny opis projektu

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i będą prowadzone w grupach z podziałem na kategorie wiekowe 6-8 lat, 9-11 lat, 12-14 oraz dziecko-senior. Uczestnicy będą wykonywali bezpieczne eksperymenty chemiczne w grupach do 18 osób i uczyli się przedmiotów ścisłych poprzez zabawę i współpracę. Projekt obejmuje dzieci w wieku 6-14 lat oraz seniorów. Zajęcia będą organizowane w wybranych jednej z filii włochowskich bibliotek w dni powszechnie. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 10 warsztatów. Na zajęciach wykonywane będą proste i bezpieczne eksperymenty, które pobudzają dziecięcą wyobraźnię i stymulują do poznawania świata. Dzieci poprzez pracę w parach będą podejmowały decyzje, prowadziły dyskusje oraz wymieniały pomysły. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się czym są stany skupienia, skąd biorą się pierwiastki, z czego składają się cząsteczki, czym jest lepkość, gęstość, jakie właściwości mają różne materiały, z czego składają się kosmetyki, czym jest promieniowanie i promieniotwórczość, będą budowali modele atomów, omawiali liczne zagadnienia, rozwiązywali problemy. Na zajęciach będą omawiane także postacie wielkich polskich naukowców m. in. Marii Skłodowskiej-Curie.

Do wszystkich doświadczeń wykorzystywane są tylko substancje dostępne w sklepach spożywczych oraz przemysłowych. Dzięki temu uczniowie mogą zobaczyć, że chemia i fizyka są wokół nas i wystarczy chęć do nauki, aby bez problemu wykonać ciekawe eksperymenty oraz dowiedzieć się więcej. Zajęcia będą organizowane także dla grup dziecko-senior. Na takich zajęciach seniorzy będą pracowali w parach z dziećmi, co pozwoli na aktywizację seniorów oraz dodatkowo będzie stymulowało dzieci do współpracy i edukacji poza zajęciami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niniejszy projekt ma na celu zintegrowanie uczniów będących na w różnym wieku oraz zintegrowanie dwóch grup beneficjentów poprzez naukę i rozwój umiejętności praktycznych – seniorów i ich wnucząt. Celem stawianym w realizacji niniejszego przedsięwzięcia to zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi oraz aktywizacja seniorów i zachęcenie do wspólnej nauki z wnuczętami będącymi pod ich opieką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednego warsztatu dla maksymalnie 18 uczestników wyniesie 1000zł. Na niniejszy koszt składają się koszty:

• „odczynników” - materiałów do eksperymentowania dla każdego uczestnika warsztatów spożywcze i przemysłowe: ocet, soda, olej, mleko, owoce, mąka ziemniaczana, detergenty, woda utleniona i wiele innych

• wyposażenia mobilnego laboratorium - materiały niezbędne do wykonania eksperymentów, szkło laboratoryjne dla każdego uczestnika warsztatów : tacki, cylindry, zlewki, pipetki, szalki Petriego, ceraty osłonne na stoły, tryskawki, rękawiczki jednorazowe itp.

• okularów ochronnych i fartuchów dla każdego uczestnika warsztatów (wielokrotnego użytku)

• pojemników do przechowywania i przewozu rzeczy (wielokrotnego użytku)

• dojazdów na miejsce warsztatów

• przygotowania kostiumów dla prowadzących – kostium Marii Skłodowskiej-Curie

• przygotowania merytorycznego i praktycznego warsztatów

• prowadzenia strony internetowej projektu

• przygotowania materiałów dydaktycznych na zajęcia: plansze i układy okresowe

• przygotowania i wydruku książki ćwiczeniowej (a'la dziennik eksperymentatora) dla każdego uczestnika zajęć z opisem min. kilkunastu eksperymentów fizykochemicznych.


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • warsztaty 2.JPG
  • warsztaty1.JPG
  • IMGP9322.JPG