Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2018-03-22 11:11:22
Powrót do projektu

Remont chodnika przy ul. Przewodowej

status: Zgłoszony


Remont chodnika przy ul.Przewodowej na odcinku od ul.Przewodowej 32 do ul.Mrągowskiej (ok. 80 m długości)

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

od ul.Przewodowej 32 do ul.Mrągowskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica dostępna całą dobę, chodnik użytkowany przez pieszych - miejsce publiczne


Pełny opis projektu

Remont chodnika przy ul.Przewodowej na odcinku od ul.Przewodowej 32 (Apteka) do ul. Mrągowskiej. Remont polega na zdjęcie starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni bitumiczno-asfaltowej oraz położenie nowego chodnika z nowych płyt.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodnik jest nierówny, zniszczony, utrudnia chodzenie, w szczególności osobom starszym i dzieciom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychUłożenie chodnika o długości 80m i szerokości 2m z płyt chodnikowych. 80m x 2 x 200zł/m2 = 32 000,00

- rozbiórka i wykonanie nowej nawierzchni chodnika 160 m2 x 250 zł = 40000 zł

- opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu: 5000


Całkowity koszt projektu: 32 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki