Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-27 12:00:27
Powrót do projektu

Zielone Włochy - Zielone Okęcie - dobry klimat, czyste powietrze - to zdrowie mieszkańców

status: Zgłoszony


propozycja mieszkańców zakłada nasadzenie różnych drzew i krzewów tworząc parawan osłaniający nas od bardzo ruchliwej al. Krakowskiej oraz dużego skrzyżowania - Rondo Jerzego Wojnara. Dotyczy to pasów wzdłuż al. Krakowskiej na odcinku al. Krakowska nr 262 / Trapez / w kierunku Ronda J. Wojnara. Chcemy, aby powstała piękna zielona ściana.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.959564447403
szerokość geograficzna: 52.1913708872585

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

al. Krakowska nr 262 - Trapez - Rondo Jerzego Wojnara

Istotne informacje o lokalizacji

Nasadzenia od al. Krakowskiej nr 262, poprzez ul. Trapez w kier. Ronda Jerzego Wojnara. pas wzdłuż Al. Krakowskiej na tym odcinku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • Pozostali mieszkańcy Dzielnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z naszego projektu będą mogli korzystać również inni mieszkańcy naszej dzielnicy i Warszawy, teren będzie otwarty i dostępny dla każdego. Z pewnością będzie przyjemniej chodzić ulicą, przy której rośnie ładna i zadbana zieleń, która w pewnym stopniu będzie łagodzić hałas i spaliny, co wpłynie korzystnie na przyjemność zamieszkiwania na tym terenie.


Pełny opis projektu

Proj. zakłada nasadzenie różnych 10 szt. drzew i 320 m2 krzewów, tworząc szpaler zieleni, który będzie osłaniać sąsiadujące z nim budynki. W pobliżu tego miejsca znajdują się posesje kompleksu mieszkalnego - Sabały 20/18/16. Mieszkamy w tym kompleksie od ponad 30 lat i nasadzenia, które były niestety nie wszystkie utrzymały się do chwili obecnej. Powodem tego były wichury, choroby drzew, różne awarie wodociągowe, zaniedbania, brak nowych nasadzeń, bądź wycinka dużych i starych drzew. W chwili obecnej w naszym kompleksie od strony al. Krakowskiej jest znikoma ilość drzew, co powoduje iż mieszkamy w bardzo ogołoconym miejscu. Brak w pobliżu skupisk zieleni w postaci skweru bądź parku, powoduje iż latem w upalne dni czujemy się jak na rozgrzanej patelni, a jesienią i zimą dochodzi jeszcze smog. Mieszkamy u zbiegu wielkiej arterii wyjazdowo - wjazdowej do Warszawy - Rondo J. Wojnara, z dużą ilością przejeżdżających samochodów, z tramwajami, z tworzącymi się korkami. Bliskość tak ruchliwego skrzyżowania, bliskość lotniska powoduje duży hałas, dużą ilość spalin, co utrudnia nam spokój, i nie ma czym oddychać w upalne i bezwietrzne dni. Dlatego chcemy, aby obsadzić teren zielenią, aby nas oddzielał od ruchliwych ulic, hałasu i spalin. Mieszkańcy pozostają z nadzieją, że da sie ten projekt zrealizować i chcemy mieszkać w przyjaznym i zielonym otoczeniu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt, który został opisany wcześniej, warto dlatego zrealizować, gdyż przyniesie on korzyści dla mieszkańców, poprawi warunki zamieszkania, wyciszy nas od hałasu, szumu i spalin. Liczymy, iż dzięki tej zieleni poprawi się powietrze, będzie bardziej czyste, co w upalne letnie dni nie będzie tak gorąco. Mieszkają tutaj osoby starsze, jak również młodzi rodzice , więc chcielibyśmy oddychać świeżym powietrzem, posłuchać szumu drzew, popatrzeć na otaczającą nas zieleń.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

• Koszt sadzenia 1 . nasadzenie różnych drzew liściastych iglastych. 2. Nasadzenie różnych krzewów. 3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia. 4. materiały ogrodnicze do nasadzeń. 5. Pielęgnacja roślin - nasadzeń w następnych latach. 6. uzupełnianie nasadzeń. szt. drzewa o obw. 16-18 cm (cena sadzenia wraz z materiałem i opalikowaniem) – 1 500,00 zł -> 10 x 1500,00 = 15 000,00 zł

• 1 rok pielęgnacji drzewa – 180,00 zł/szt. (należy przewidzieć 3 lata pielęgnacji) -> 10 x 180 = 1 800,00 zł

• Koszt krzewów – 50,00 zł/szt. (na 1m2 5 szt. – 250,00 zł/m2) -> 320 m2 x 250,00 zł = 80 000,00 zł (koszt roślin z sadzeniem)

• 1 rok pielęgnacji krzewów – 12,50 zł/m2 (należy przewidzieć 3 lata pielęgnacji) -> 320 x 12,5 = 4 000,00 zł

• Przygotowanie terenu – 8,00 zł/m2 -> 320 x 8 = 2 560,00 zł

• Kora – 7,00 zł/m2 -> 320 x 7 = 2 240,00 zł

• Geowłóknina 960,00 zł

• Tablica betonowa z montażem 980,00 zł


Całkowity koszt projektu: 107 540,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach1. Pielęgnacja drzew i krzewów wg. wymagań obowiązujących na terenach zielonych przez odpowiednie służby. 2. uzupełnianie nasadzeń.

Pielęgnacja drzew – 180,00 zł/szt. x 10 = 1 800,00 zł

Pielęgnacja krzewów – 12,50 zł/m2 x 320 m2 – 4 000,00 zł

Koszty eksploatacji w:

2020 r. – 5 800,00 zł

2021 r. – 5 800,00 zł

2022 r. – 5 800,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000800,00 zł

Załączniki