Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-24 15:16:24
Powrót do projektu

Odlotowa galeria- Mural przy ul. Franciszka Hynka

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy wykonania murala i planszy historycznych na ślepej szczytowej elewacji budynku mieszkalnego oraz garaży od strony ulicy Franciszka Hynka.

Mural i galeria o tematyce lotniczej- balon

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.959634184837349596341848373
szerokość geograficzna: 52.1894602114388561894602114389

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

róg ulicy Sabały i ul. Franciszka Hynka

Istotne informacje o lokalizacji

dz. nr 13/1, obręb 2-04-06 w dzielnicy Włochy w Warszawie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Mural o treści edukacyjnej będzie widoczny dla przechodniów i młodzieży idącej chodnikiem z przystanku autobusowego w stronę znajdujących się przy ul. Gładkiej szkół i óśrodka OSIR


Pełny opis projektu

Pełny złożony jest z dwóch części. Części związana ze ślepą ścianą szczytową budynku gdzie będzie namalowana grafika przedstawiająca balon i informacje o osiągnięciach

Franciszka Hynki. Druga część to tylna ściana garaży gdzie będzie dalsza część murala i miejsce gdzie planujemy umieszczenie tablic historycznych montowanych do ściany.

Na tablicach historycznych znajdują się informacje z działalności Franciszka Hynki. Istnieje też możliwość umieszczenia informacji związanych z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości. Oba miejsca maja być wykonane w jednorodnej stonowanej kolorystyce a element ruchomy bramy między nimi ma być pomalowany w kolorze tła mural.

Pozostała część elewacji budynku ma zostać odmalowana z funduszu remontowego mieszkańców i będzie spójna z kolorystyką przyjęta na muralu. Mural został tak skonstruowany aby jego część była widoczna od strony Al. Krakowskiej. Koszt balonu może być tak namalowany aby istniejąca tablica historyczna była na bocznej ścianie kosza. Kosz jest namalowany na narożniku budynku przez co będzie trójwymiarowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma podnieść estetykę zmieniającego się otoczenia przy głównym skrzyżowaniu Okęcia ( al. Krakowskiej, ul. Franciszka Hynka, ul. Łopuszańskiej) . Warto jest wykonać ten projekt również z powodu na czynnik edukacyjny planowanej tematyki. W szczególności myślimy to planszach historycznych wzdłuż głównego chodnika prowadzącego do szkół i ośrodka OSIR przy ul. Gładkiej. Warto jest wspomnieć o Franciszku również pod kątem jego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach historycznych. Dla przypomnienia warto wspomnieć o organizacjach, w których Franciszek czynnie uczestniczył.( Legiony Piłsudskiego, Towarzystwo Sokół, Armia Hallera we Włoszech i Francji, Batalion Aeronautyczny Toruń, Kampania Wrześniowa 1939, AK na terenie Bazy Lotniczej Okęcie i po wojnie uczestnictwo w tworzeniu sekcji balonowej w Aeroklubie Warszawskim)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwaga! w trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego

Kosztorys szacunkowy - Zakres prac : Produkcja muralu " Hynka " o powierzchni 242m2 ( ok. 13m szerokości x 15m wysokości) oraz namalowanie/stworzenie galerii chodnikowej przy muralu o powierzchni 76m2. w sumie ok. 320m2 malowania plus montaż tablic informacyjnych w galerii. Czas realizacji 7 - 11 dni.

Produkcja muralu: Artyści - 13600,00 zł. koszt.1,0 netto 13600,00 zł

Przygotowanie ściany do malowania -5500,00 zł. koszt 1,0 netto 5500,00 zł.

Materiały i chemia - 15700,00 zł koszt 1,0 netto 15700,00 zł.

Urządzenie techniczne - 6500,00 zł. koszt 1,0 netto 6500,00 zł.

Logistyka i transport podczas produkcji -2000,00 zł. koszt 1,0 netto 2000,00 zł.

PRODUKCJA i MONTAŻ tabliczek informacyjnych tabliczki tibond 5 szt. 100 cmx70cm


Całkowity koszt projektu: 57 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Odlotowa Galeria_prezentacja.pdf