Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-29 12:17:29
Powrót do projektu

FIP.PO1 KOSZ NAUKOWA

status: Zgłoszony


Profesjonalne boisko do gry w koszykówke. Przeznaczone także dla osób niepełnospranych uprawiających tę dyscypilnę sportu na wózkach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.934442877769479344428777695
szerokość geograficzna: 52.208392337043342083923370433

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Naukowa/ między nr 47a i nr 53

Istotne informacje o lokalizacji

nr działki 142 i 141 w obrębie 20815


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt przeznaczony jest dla osób chcących grać i trenować grę w koszykówkę. W regulaminie należy jasno określić, iżosoby zainteresowane ta dyscypoliną sportu mają pierszeństwo przed innymi osobami chcącymi grać w inne dycypliny sportu. Ogólnodostepny, nieodpłatny charakter jako podstawowy warunek. Ponadto zasady korzystania z boiska będą zapisane w dostępnym regulaminiena terenie przyległym do boiska.


Pełny opis projektu

Boisko do gry w koszykówkę zgodne z wymiarami podanymi w przepisach FIBA(28x15[m]). Osadzone jest centralnie na powierzchni (32x19[m]) z nawierzchnia polipropylenową z podbudową i odwodnieniem. Ogrodzona jest ona ogrodzeniem w formie piłko chwytów. Odsunięta jest od posesji Naukowa 53 o 3m i od ulicy o 3 m. Na boisko są trzy furtki. Dwie od strony Naukowej 53 i jedna na przeciwległym boku, umożliwiające wjazd wózkom dla niepełnosprawnych sportowców. Miejsce do przebierania to wygrodzona powierzchnia między siatką sąsiada , piłko chwytem i dodatkowo zamontowanymi siatkami na przedłużeniu krótszych boków powierzchni boiska. Przebieralnia jest przedzielona dodatkową siatką. Dwie furtki umieszczone są w rogach i służą jako wejścia do przebieralni. Znajdują się tam po dwie ławki przytwierdzone na stałe oraz wieszaki na ubrania(haczyki) po 20 szt w odstępach 15 cm. dla każdej przebieralni. Teren doświetlony jest przez cztery lampy włączane wraz z oświetleniem ulicznym. Boisko główne zaopatrzone jest w kosze na wysokości 305 cm. W poprzek utworzone są dwa boiska. Na jednym kosze są na wysokości 305 cm,a na drugim 260 cm. Dwu słupkowe konstrukcje pod tablice i obręcze tworzące kosze umieszczone są w linii piłko chwytów. Tablice boczne są umieszczone od linii piłko chwytów o 140 cm. Przedłużone są linie końcowe i środkowa do linii bocznych umieszczonych o 20 cm od piłko chwytów tworząc dodatkowe boiska do gry w poprzek boiska. Wszystkie tablice są wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zgodne z wymiarami FIBA(180x150[cm]). Obręcze uchylne z systemami blokującymi uchylane powyżej 100 kg. Obręcze wyposażone w siatki wymieniane w kwietniu każdego roku. Projekt obejmuje ustawienie kranu/ źródełka z woda pitną podłączonego do miejskiej sieci wodociągowej czynne od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. Po tym terminie demontowane. Przy boisku należy zamontować toaletę z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dwoma źródełkami, w czasie czynnego źródełka, czyszczone raz w tygodniu. Ponadto należy umieścić (2) atrapy kamer zwiększające bezpieczeństwo. Dookoła trawa i 6 ławek dla osób towarzyszących.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W rejonie "Starych" i "Nowych" Włoch nie ma profesjonalnego boiskaw do gry w koszykówkę. Obecne obiekty nigdy nie spełniały wymogów zawartych w przepisach FIBA. Ponadto użyte materiały sa bardzo złej jakości przez co uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży chcącej grać w koszykówkę. Projekt budowy boiska ma na celu aktywizowanie mieszkańców do aktywności sportowej z uwzględnieniem osób niepełnospranych. Najbliższy obiekt spełniający podstawowe wymogi gry w koszykówkę na otwartej przestrzeni znajduje się przeszło 5 km od planowanej lokalizacji boiska.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Boisko (podbudowa 60.000, nawierzchnia 80000, ogrodzenie 30000) 280.000 zł

Konstrukcje pod tablice szt. 6 20.000 zł

Tablice i obręczez siatkami szt. 8 20.000 zł

Toaleta 10.000 zł

Ławki szt. 10 7.000 zł

Poidełko-kran/źródełko 17000 zł

Wieszaki na ubrania 8000 zł

Furtki+ furtko-brama 8000 zł

Oświetlenie 20000zł

Atrapy kamer 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 388 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania ( liście, odpady itp)

Wymiana siatek

Czyszczenie ubikacji


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki