Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-27 14:52:27
Powrót do projektu

FIP.PO1 KOSZ NAUKOWA Szkoła Kosz

status: Zgłoszony


Profesjonalne boisko do gry w koszykówke. Przeznaczone także dla osób niepełnospranych uprawiających tę dyscypilnę sportu na wózkach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9344428777695924021593793896
szerokość geograficzna: 52.208392337043320193885823656

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 94, ul. Naukowa/ między nr 47a i nr 53 Cietrzewia 22A

Istotne informacje o lokalizacji

nr działki 142 i 141 w obrębie 20815

teren Szkoły Podstawowej nr 94, nr działki 30, nr obrębu 20825


Klasyfikacja projektu

 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt przeznaczony jest dla osób chcących grać i trenować grę w koszykówkę. W regulaminie należy jasno określić, iż osoby zainteresowane tą dyscypliną sportu mają pierwszeństwo przed innymi osobami chcącymi grać w inne dyscypliny sportu. Użytkowanie: dla uczniów w godzinach pracy szkoły, dla mieszkańców pon.-pt. od 18.00 do 22.00, w sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00. Ogólnodostępny, nieodpłatny charakter jako podstawowy warunek. Ponadto zasady korzystania z boiska będą zapisane w dostępnym regulaminie na terenie przyległym do boiska.


Pełny opis projektu

Boisko do gry w koszykówkę zgodne z wymiarami podanymi w przepisach FIBA(28x15[m]). Osadzone jest centralnie na powierzchni (32x19[m]) z nawierzchnia polipropylenową z podbudową i odwodnieniem. Ogrodzenie w formie piłkochwytów. Odsunięta jest od posesji Naukowa 53 i od ulicy o 3 m. Na boisko są dwie furtki od strony Naukowej 53 i jedna na przeciwległym boku, umożliwiające wjazd wózkom dla niepełnosprawnych sportowców. Miejsce do przebierania to wygrodzona powierzchnia między siatką sąsiada , piłkochwytem i dodatkowo zamontowanymi siatkami na przedłużeniu krótszych boków boiska. Przebieralnia jest przedzielona dodatkową siatką. Dwie furtki umieszczone są w rogach i służą jako wejścia do przebieralni. Znajdują się tam po dwie ławki przytwierdzone na stałe oraz wieszaki na ubrania(haczyki) po 20 szt w odstępach 15 cm. dla każdej przebieralni. Teren doświetlony jest przez cztery lampy włączane wraz z oświetleniem ulicznym. Boisko główne zaopatrzone jest w kosze na wysokości 305 cm. W poprzek utworzone są dwa boiska. Na jednym kosze są na wysokości 305 cm,a na drugim 260 cm. Dwusłupowe konstrukcje pod tablice i obręcze tworzące kosze, umieszczone są w linii piłkochwytów. Tablice boczne umieszczone są od linii piłkochwytów o 140 cm., od strony siłowni dodatkowe dwie tablice. Przedłużone są linie końcowe i środkowa do dodatkowych linii bocznych w kolorze czerwonym umieszczonych o 20 cm od piłkochwytów, tworząc poprzeczne boiska. Linie boiska głównego białe, nawierzchnia zielona. Słupy zabezpieczone ochraniaczami. Wszystkie tablice są wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zgodne z wymiarami FIBA(180x105[cm]). Obręcze uchylne z systemami blokującymi uchylane powyżej 100 kg. Obręcze wyposażone w siatki wymieniane w kwietniu, każdego roku. Projekt obejmuje ustawienie kranu/ źródełka z woda pitną podłączonego do miejskiej sieci wodociągowej czynne od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. Po tym terminie demontowane. Przy boisku należy zamontować toaletę z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w czasie czynnego źródełka, czyszczone raz w tygodniu. Ponadto należy umieścić (2) atrapy kamer zwiększające bezpieczeństwo. Dookoła trawa i 6 ławek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W rejonie "Starych" i "Nowych" Włoch nie ma profesjonalnego boiskaw do gry w koszykówkę. Obecne obiekty nigdy nie spełniały wymogów zawartych w przepisach FIBA. Ponadto użyte materiały sa bardzo złej jakości przez co uniemożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży chcącej grać w koszykówkę. Projekt budowy boiska ma na celu aktywizowanie mieszkańców do aktywności sportowej z uwzględnieniem osób niepełnospranych. Najbliższy obiekt spełniający podstawowe wymogi gry w koszykówkę na otwartej przestrzeni znajduje się przeszło 5 km od planowanej lokalizacji boiska.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Boisko (podbudowa 60.000, nawierzchnia 80000, ogrodzenie 30000) 280.000 zł

Konstrukcje pod tablice szt. 6 20.000 zł

Tablice i obręczez siatkami szt. 8 20.000 zł

Toaleta 10.000 zł

Ławki szt. 10 7.000 zł

Poidełko-kran/źródełko 17000 zł

Wieszaki na ubrania 8000 zł

Furtki+ furtko-brama 8000 zł

Oświetlenie 20000zł

Atrapy kamer 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 388 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania ( liście, odpady itp)

Wymiana siatek

Czyszczenie ubikacji


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

 • 1. Obręcz uchylna spełnia wszystkie wymagania FIBA.pdf
 • 2. Tablica i konstrukcja do koszykówki dwusłupowa.pdf
 • 3. Osłona stojaka do koszykówki i na słupy piłko.pdf
 • 4. boisko wymiary.pdf
 • 5. Osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki o wymiarach 105x180 cm.pdf
 • 6. pilkochwyty.jpg