Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-13 09:48:13
Powrót do projektu

Ułożenie chodnika od bramy wjazdowej na osiedle do ujęcia wody oligoceńskiej przejście do szkoły

status: Zgłoszony


Teren obok ujęcia wody oligoceńskiej i parkingu ogólnodostępnego. Teren należy do Zarządu Zieleni m. St. Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich. Bezpośrednio graniczy z terenem osiedla 17 Stycznia 39 E oraz 39 A,B,C,D. Ułożony Chodnik chodnik ma umożliwić normalne poruszanie się mieszkańcom do ujęcia oligoceńskiej i przejście dla dzieci do pobliskiej szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.976998805999897646236002379
szerokość geograficzna: 52.18002401796618006679435678

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

17 Stycznia 39E

Istotne informacje o lokalizacji

Teren należy do Zarządu Zieleni m. St. Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik ten rozwiążą problem przejścia od budynku 17 Stycznia 39E (a także A,B,C,D) mieszkańcom udającym się po wodę a także dojście dzieciom do chodnika za ujęciem wody w kierunku szkoły. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo pieszych zarówno z osiedla jak przyjeżdżających i idących po wodę.


Pełny opis projektu

Zakres proponowanych prac

- przesadzenie częściowe lub wycięcie krzewów

- demontaż płyt i utylizacja

- ustawienie obrzeży 6x20x100 na ławie z podsypu cementowo-piaskowego - ułożenie chodnika na podsypie cementowo-piaskowym z płyt chodnikowych 50x50x20 ≈ 24 45 mb długości, na całej szerokości od krawężnika do ogrodzenia

- zamontowanie kołków metalowych słupków wygradzających od strony jezdni-parkingu. Wartość prac - posadzenie krzewów ≈ 10 szt. ≈ 200 zł - demontaż płyt ≈ 300 zł - ułożenie nowych płyt 36 m2 x 93 zl ≈ 3348 zł - wykonanie obrzeży 27 m x 39 zł ≈ 1053 zł - zamontowanie kołków metalowych ≈ 15 szt. x 20 zł ≈ 300 zł Razem szacunkowa wartość prac NETTO ≈ 5200 zł
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten warto zrealizować, ponieważ teren ten jest bardzo uczęszczanym miejscem i parkowane są samochody w miejscach dozwolonych jak również pod znakiem B-36 zakaz zatrzymywania / w roku 2016 było ≈ 170 interwencji Straży Miejskiej / Mieszkańcy osiedla udający się po wodę oligoceńska a szczególnie dzieci idące i wracające z pobliskiej szkoły przeciskają się między stojącymi lub jadącymi samochodami bo nie ma na odcinku parkingu żadnego przejścia dla pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

.Wartość prac

- posadzenie krzewów ≈ 50 m kw. ≈ 5000 zł

- ułożenie nowych płyt 45mx2,8mx250 zł ≈ 31500 zł

- zamontowanie słupków ≈ 20 szt. x 300 zł ≈ 6000 zł

Razem szacunkowa wartość prac = 42 500 zł


Całkowity koszt projektu: 5 20042 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie chodnika, pielęgnacja zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • zal.jpg