jpiwko - zmiany z 2018-06-13 11:27:13
Powrót do projektu

Parking dla rowerów przy sklepach PELCOWIZNA Pelcowizna ul. Radzymińska 50, Ząbkowska 52

status: Zgłoszony


Montaż 8 dwustanowiskowych stojaków rowerowych przy sklepach Pelcowizna.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Ząbkowska 52, Radzymińska 50

Istotne informacje o lokalizacji

obręb 4-14-07 działka nr 1, obręb 4-14-01 działka nr 113/7


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń miejska dostępna bez ograniczeń dla wszystkich osób. Jest to rejon intensywnie uczęszczany przez mieszkańców całej okolicy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 8 dwustanowiskowych stojaków na rowery, po 4 przy każdym sklepie PELCOWIZNA. Stojak rowerowy U-kształtny wykonany ze stali nierdzewnej, kotwiony do utwardzonego podłoża, którego konstrukcja umożliwia trwałe przypięcie roweru, co stanowić będzie skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest duże zapotrzebowanie ze strony mieszkańców okolicy na tego typu udogodnienie. Wykonanie stojaków ze stali nierdzewnej zagwarantuje trwałość przez długie lata i bezobsługowość, dzięki takiemu wykonaniu nie będą wymagać prac konserwacyjnych. Jest to zgodne z powszechnym trendem do wspierania ekologicznych form transportu i ograniczeń ilości spalin emitowanych do atmosfery, poprzez promowanie komunikacji rowerowej bliskiego zasięgu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zakupu wraz z montażem ok. 400 zł za 1 szt.


Całkowity koszt projektu: 3 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki