Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2018-03-21 10:02:21
Powrót do projektu

Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji

status: Trwa ocenaZgłoszony


Zakup specjalistycznego sprzętu stosowanego w metodzie Warnkego umożliwi kompleksową diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz mówieniu. Z diagnozy i terapii będą mogły uczestniczyć dzieci od 5 roku życia (na podstawie opinii lub orzeczenia) na terenie PPP nr 17.1

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1a


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Terapie i diagnozy odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00, w soboty 9:00 - 13:00 - w godzinach przy pracy Poradni. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenie Wawra (od 5 6 roku życia). Uczestnicy kierowani będą na podstawie opinii lub orzeczeniuorzeczenia. Poradnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przeszkolenie 4 pracowników ułatwi dostęp do terapii.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom z Wawra szerszego dostępu do diagnozy i terapii metodą Warnkego. Metoda Warnkego dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu pozwala na poprawę funkcjonowania w zakresie przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej. Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystywana do terapii trudności w nauce, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłów słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Efektami terapii są szybsze uczenie się w oparciu o słuch, poprawa uwagi i casu reakcji poprawa umiejętności czytania i pisania. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod jej skuteczność jest bardzo wysoka, a pierwsze efekty można zauważyć w stosunkowo krótkim czasie. Tradycyjne metody nauki czytania i pisania nie zawsze przynoszą zadowalające efekty, potęgując zniechęcenie i brak wiary we własne możliwości. Metoda Warnkego jest nie tylko skuteczna ale też i atrakcyjna dla dzieci. Dziecko wykonuje zadania przy pomocy specjalistycznych urządzeń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu zwiększyłaby możliwości osiągnięcia sukcesu szkolnego, wychowawczego i osobistego dzieciom mającym problemy w uczeniu się (dyslekcjadysleksja), mającym problemy logopedyczne (jąkanie się) oraz mającym zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) i problemy z koncentracją uwagi. Z roku na rok rośnie liczba dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, a liczba placówek ogólnodostępnych umożliwiających pomoc jest niewystarczająca (ośrodki pracujące tą metodą oferują pomoc odpłatną). Uzupełnienie oferty jedynej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dzielnicy o trening metodą Warnkego dałoby szansę licznej grupie dzieci na poprawę funkcjonowania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szkolenie dla 4 osób uprawniające do prowadzenia diagnozy i treningu z wykorzystywaniem metod Warnkego (akademie 3 dniowe) - 1490zł x4 = 5960zł

Zakup sprzętu do diagnozy i treningu słuchowego 17000zł


Całkowity koszt projektu: 22 960,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki