Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2018-05-08 10:30:08
Powrót do projektu

Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji

status: Zgłoszony


Zakup specjalistycznego sprzętu stosowanego w metodzie Warnkego umożliwi kompleksową diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz mówieniu. Z diagnozy i terapii będą mogły uczestniczyć dzieci od 5 roku życia (na podstawie opinii lub orzeczenia) na terenie PPP nr 17.

Zapisy na zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1a


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Terapie i diagnozy odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 19:00, w soboty 9:00 - 13:00 - w godzinach pracy Poradni. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenie Wawra (od 6 roku życia). Uczestnicy kierowani będą na podstawie opinii lub orzeczenia. Poradnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przeszkolenie 4 pracowników ułatwi dostęp do terapii.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom z Wawra szerszego dostępu do diagnozy i terapii metodą Warnkego. Metoda Warnkego dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu pozwala na poprawę funkcjonowania w zakresie przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej. Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna wykorzystywana do terapii trudności w nauce, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłów słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Efektami terapii są szybsze uczenie się w oparciu o słuch, poprawa uwagi i casu reakcji poprawa umiejętności czytania i pisania. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod jej skuteczność jest bardzo wysoka, a pierwsze efekty można zauważyć w stosunkowo krótkim czasie. Tradycyjne metody nauki czytania i pisania nie zawsze przynoszą zadowalające efekty, potęgując zniechęcenie i brak wiary we własne możliwości. Metoda Warnkego jest nie tylko skuteczna ale też i atrakcyjna dla dzieci. Dziecko wykonuje zadania przy pomocy specjalistycznych urządzeń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu zwiększyłaby możliwości osiągnięcia sukcesu szkolnego, wychowawczego i osobistego dzieciom mającym problemy w uczeniu się (dysleksja), mającym problemy logopedyczne (jąkanie się) oraz mającym zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) i problemy z koncentracją uwagi. Z roku na rok rośnie liczba dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, a liczba placówek ogólnodostępnych umożliwiających pomoc jest niewystarczająca (ośrodki pracujące tą metodą oferują pomoc odpłatną). Uzupełnienie oferty jedynej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dzielnicy o trening metodą Warnkego dałoby szansę licznej grupie dzieci na poprawę funkcjonowania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szkolenie dla 4 osób uprawniające do prowadzenia diagnozy i treningu z wykorzystywaniem metod Warnkego (akademie 3 dniowe) - 1490zł x4 = 5960zł

Zakup sprzętu do diagnozy i treningu słuchowego 17000zł


Całkowity koszt projektu: 22 960,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

100


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki