Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2019-08-27 14:37:27
Powrót do projektu

Akordeon dla Misia

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury "Miś" Ośrodka Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest zakup profesjonalnego akordeonu do nauki gry na instrumencie oraz obsługi uroczystości jak również imprez o charakterze kulturalnym. Dom Kultury "Miś" jest jednostką filialną Ośrodka Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Skupia mieszkańców dzielnicy w ramach wydarzeń kulturalnych, spotkań, zespołów tanecznych, wokalnych, wieczorów poetyckich, spektakli, koncertów oraz festynów. W wyniku realizacji działania zakupiony instrument umożliwi podniesienie jakości organizacji imprez i stanowić będzie zaplecze dla działań społeczności lokalnej. Brak profesjonalnego akordeonu często stanowi barierę w organizacji nauki gry na instrumencie, wydarzeń kulturalnych, koncertów muzycznych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i wydarzeń oraz powiększy ofertę zajęć stałych realizowanych w okresie szkolnym w domu kultury.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ten jest ważnym czynnikiem zmierzającym do zatrzymania i odwrócenia trendów zanikania wspólnoty mieszkańców. Jego celem jest podniesienie poziomu atrakcyjności społecznej tej części dzielnicy oraz jakości życia jej mieszkańców, a także poszerzenie możliwości spędzenia wolnego czasu i podejmowania aktywności, które budują kapitał społeczny. Brak odpowiedniego instrumentu muzycznego ogranicza dalsze podnoszenie poziomu realizacji podejmowanych przedsięwzięć społecznych, twórczych i artystycznych. Uniemożliwia również pełne wykorzystanie potencjału społecznego miejsca i środowiska poprzez ograniczenie możliwości produkcyjnych i organizacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji projektu: 15150.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 150,00 zł

Dokumenty

Załączniki