Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2019-08-27 14:39:27
Powrót do projektu

Fortepian dla Misia

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury "Miś" Ośrodka Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest zakup profesjonalnego fortepianu do nauki gry na instrumencie oraz obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Dom Kultury „Miś” jest jednostką filialną Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Skupia mieszkańców dzielnicy w ramach wydarzeń kulturalnych, spotkań, zespołów tanecznych, wokalnych, wieczorów poetyckich, spektakli, koncertów, festynów. W wyniku realizacji operacji zakupiony fortepian umożliwi podniesienie jakości organizacji imprez i stanowić będzie zaplecze dla działań społeczności lokalnej. Brak profesjonalnego fortepianu często stanowi barierę w organizacji wydarzeń kulturalnych, koncertów muzycznych indywidualnych i zbiorowych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości wydarzeń oraz zwiększy ofertę kulturalną domu kultury.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ten jest ważnym czynnikiem zmierzającym do zatrzymania i odwrócenia trendów zanikania wspólnoty mieszkańców. Jego celem jest podniesienie poziomu atrakcyjności społecznej tej części dzielnicy oraz jakości życia jej mieszkańców, a także poszerzenie możliwości spędzenia wolnego czasu i podejmowania aktywności, które budują kapitał społeczny. Brak odpowiedniego instrumentu muzycznego ogranicza dalsze podnoszenie poziomu realizacji podejmowanych przedsięwzięć społecznych, twórczych i artystycznych. Uniemożliwia również pełne wykorzystanie potencjału społecznego miejsca i środowiska poprzez ograniczenie możliwości twórczych i organizacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji projektu: 46000.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
46 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki