Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-06-05 11:29:05
Powrót do projektu

Zajęcia dla społeczności lokalnej w Czytelni Naukowej Nr VII na ul. Świętojańskiej 5

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Czytelnia Naukowa Nr VII ul. Świętojańska 5, Warszawa Stare-Miasto
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Piwnica pod Regałami na ul. Świętojańskiej 5 jest miejscem działań społeczności lokalnej. Działa tam prężnie Klub Seniora odbywają się zajęcia i warsztaty. Pomysłów jest wiele, ale żeby to miejsce tętniło życiem potrzebne są środki.

Projekt ma na celu zapewnienie środków na bieżące działania.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Miejsce Aktywności Lokalnej „Piwnica pod Regałami” to nowe miejsce na mapie Starego Miasta.

Dzięki pozyskanym środkom organizowane będą spotkania kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców. Dofinansowane również mogą być pomysły i inicjatywy lokalnej społeczności realizowane w tym miejscu (np. wystawy, warsztaty rękodzieła itp.)

W Bibliotece staromiejskiej, pięknym, często odwiedzanym miejscu na szlaku turystycznym funkcjonują cztery filie, które oferują usługi dla wszystkich grup wiekowych. Od pięciu lat działa tu skierowany do seniorów Klub 5+.

Aby miejsce to zaistniało w świadomości mieszkańców, niezbędne są fundusze.

W ramach środków zapewnione będzie bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i zajęciach kulturalno-edukacyjnych a także zakupione zostaną niezbędne materiały umożliwiające realizację pomysłów i inicjatyw mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki