Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 07:03:10
Powrót do projektu

Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Teren zielony w okolicy punktowców ul. Szolc-Rogozińskiego , będący w zarządzie SM „Na Skraju”https://goo.gl/maps/CGJpLhwwteQPK1nm6.

2. Teren zielony pomiędzy kortami w Parku im. Jana Pawła II a budynkami mieszkalnymi , będący w zarządzie Urzędu Dzielnicy Ursynów. https://goo.gl/maps/3EutHmf4S6EmMFQB9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
OKNÓWKA (Delichon urbicum) to jeden z trzech gatunków jaskółek, obok dymówki i brzegówki, gniazdujący w Polsce. W Polsce jest objęta ŚCISŁĄ OCHRONĄ gatunkową.

OKNÓWKA jest ptakiem wędrownym, zimuje w subsaharyjskiej Afryce, do Polski przylatuje na okres lęgowy i przebywa u nas od końca IV do X. Gniazduje w koloniach, blisko ludzi, wobec których jest mało płochliwa. Gniazdo w postaci czarki lepi z błota i mułu, zmieszanego ze śliną. W miastach wykorzystuje na gniazda miejsca pod gzymsami na ścianach budynków, przy oknach, w wykuszach, podcieniach, czasami – pod mostami.

Na Ursynowie mamy co najmniej trzy niewielkie kolonie tych ptaków (szczegóły w części Uzasadnienie). Chcemy zwiększyć populację OKNÓWEK na Ursynowie. Stosowanym rozwiązaniem są sztuczne gniazda wykonane z trocinobetonu. Można je montować na specjalnie w tym celu zbudowanych konstrukcjach, w postaci wież, co eliminuje całkowicie uciążliwość związaną z brudzeniem budynku i szyb okiennych/klatek schodowych przez ptaki.

To rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane np. w Niemczech przez tamtejszą organizację zajmującą się ochroną przyrody NABU (Naturschutzbund Deutschland), odpowiednik polskiego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). Film pokazuje wieżę zasiedloną przez oknówki https://youtu.be/_V9JZzVpNK8

Również w Polsce są firmy, które mogą zbudować taką wieżę z gniazdami-czarkami dla oknówek, na przykład:

Mariusz Grzeniewski

Apus - usługi przyrodnicze (opinie, nadzory, porady)

tel. 608-284-026

www.apusmg.pl

Proponujemy postawienie wież na Ursynowie w okolicach dwóch istniejących już kolonii tych ptaków.

1. Teren zielony w okolicy punktowców ul. Szolc-Rogozińskiego, będący w zarządzie SM „Na Skraju”.

2. Teren zielony pomiędzy kortami w Parku im. Jana Pawła II a budynkami mieszkalnymi, będący w zarządzie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Wieże powinny mieć ok 8-10 metrów tak aby zapewnić ptakom poczucie bezpieczeństwa. W początkowym okresie przy wieżach należy zainstalować, na okres poszukiwania powrotu ptaków z migracji, urządzenie odtwarzające głosy oknówek co znacznie powinno przyśpieszyć zasiedlenie. Dodatkowo w każdej lokalizacji warto postawić tablice edukacyjne dotyczące oknówek.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W naszych miastach maleje liczebność OKNÓWEK*. Jest to widoczne również w Warszawie, w tym na Ursynowie. Ptaki tracą miejsca lęgowe i swoje siedliska. W ciągu dziesięciolecia od 2007 roku spadło rozpowszechnienie tego gatunku i jego zagęszczenie w miastach** . Trend liczebności OKNÓWEK w Europie jest spadkowy.

Ochrona gatunkowa, jaka przysługuje OKNÓWKOM, w praktyce często nie działa, bowiem ich gniazda są nierzadko niszczone. W okresie karmienia piskląt, ptaki pozostawiają zabrudzenia odchodami - na ścianie lub na szybie okna - jeśli brak jest odpowiedniego zabezpieczenia pod gniazdem. Osoby, które nie akceptują gniazd OKNÓWEK na balkonach i przy swoich oknach – bezprawnie niszczą je i utrudniają odbudowę, odstraszając ptaki m.in. przy pomocy wieszanych na oknie torebek foliowych. Do niszczenia gniazd dochodzi zarówno przed sezonem lęgowym, jak i w czasie ich budowy, a nawet trwania lęgu!

Również uporządkowane środowisko miejskie jest coraz mniej przyjazne oknówkom. Ptakom ciężko jest znaleźć materiał na zbudowanie czy odbudowanie gniazda. W tej sytuacji, dobrym rozwiązaniem może być stworzenie im sztucznych gniazd.

Na Ursynowie mamy przynajmniej trzy, niewielkie kolonie OKNÓWEK.

1. Okolice ulic Szolc-Rogozińskiego i Cynamonowej: gniazda są w podcieniach pawilonów i kilku niszach okiennych bloków.

2. Pasaż Ursynowski: gniazda w niszach okiennych dwupiętrowych budynków.

3. Kabaty - okolice skrzyżowania ulic Wąwozowa-Relaksowa: gniazda w niszach okiennych i podcieniach budynku Szkoły Amerykańskiej.

Spada jednak liczebność poszczególnych kolonii, co widać po śladach wielu nieodbudowanych gniazd. Wkrótce możemy stracić tych ptasich sąsiadów.

Sąsiedztwo OKNÓWEK jest dla ludzi korzystne, bo polują one na uciążliwe dla nas owady, żywiąc się nimi i karmiąc pisklęta w gnieździe. Pojedynczy ptak potrafi dziennie złowić 5-6 tys. owadów.

Warto podkreślić, że jaskółka, w tym oknówka, to ptak symbol, ważny motyw w tradycji i twórczości. Jej zniknięcie byłoby zarówno stratą dla ekosystemu, jak i zubożeniem naszego dziedzictwa kulturowego.*We Wrocławiu na badanych powierzchniach nastąpił spadek o 90% (Grochowski 2012).

**Źródło: „Trendy liczebności ptaków w Polsce – Monitoring Ptaków Polski” czerwiec 2018. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/aktualnosci/items/trendy-liczebnosci-ptakow-w-polsce

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 39543479_846988652356913_6877055502111473664_o.jpg
  • IMG_5367.JPG