Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 13:11:27
Powrót do projektu

Bezpieczny chodnik wzdłuż ulicy Waligóry. Połączenie z ulicą Zyndrama z Maszkowic.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek wzdłuż ulicy Waligóry, na odcinku pomiędzy ulicą Zyndrama z Maszkowic a ulicą Waligóry 25. Lokalizacja projektu: po zachodniej stronie: na dz.ew. należących do Miasta St. Warszawy: nr 1 z obr. 4-05-17, nr 3, 20, 14/10 z obr. 4-05-16 oraz do Skarbu Państwa : nr 11/1, 11/2 z obr. 4-05-17.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Chodnik poprowadzony po zachodniej stronie ulicy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Na odcinku drogi będącym przedmiotem projektu, który jest usytuowany pośród zabudowań domów jednorodzinnych nie ma ani pobocza, ani chodnika, mimo, że jest to jedyne możliwe dojście mieszkańców do autobusu nr 176, (przystanek Zyndrama z Maszkowic).Budowa chodnika zaspokoi pilne potrzeby mieszkańców tej okolicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom idącym i wracającym ze szkoły, dorosłym idącymi wracającym z pracy, spacerującym rodzicom z dziećmi.Odcinek drogi jest niebezpieczny z uwagi na zakręt i brak pobocza. W 2018 roku wybudowano chodnik przy ulicy Zyndrama z Maszkowic. W 2019 planowana jest budowa chodnika na ulicy Waligóry na odcinku od numeru 25 do ulicy Strunowej. Proponowana inwestycja jest doskonałym uzupełnieniem dwóch poprzednich i stworzy długi ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego. Oprócz umożliwienia mieszkańcom z rejonu ulicy Waligóry dojścia nowo zbudowanym chodnikiem wzdłuż ulicy Zyndrama z Maszkowic do przystanku autobusowego przy ul. Czołowej, zapewni również możliwość korzystania z ruchu na świeżym powietrzu w postaci spaceru z dziećmi, spaceru z psem, bez narażenia się na kontakt z jadącymi samochodami. Planowany odcinek chodnika będzie też doskonałą promocją sportu w tej okolicy z uwagi na to że stworzy trasę łącznikową do obszarów leśnych na Choszczówce dla osób trenujących nordic walking oraz biegaczy. Okolica stanie się przyjazna pieszym.

Nawierzchnia chodnika na całej długości będzie wykonana z płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Ze względu na brak kanalizacji ogólnospławnej należy również zapewnić powierzchniowe odwodnienie poprzez metrowe pobocze pomiędzy jezdnią i chodnikiem.

Realizacja projektu wymaga przebudowy geometrii jezdni na odcinku od nr 25 do skrzyżowania z ul. Morwową oraz wycinki ok. 100 drzew.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego na niebezpiecznym odcinku drogi (zakret) poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym argumentem za budową chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Jezdnia w tym miejscu jest dość wąska i kręta, natomiast ruch samochodowy nieustannie się zwiększa. Z tych ulicy korzystają mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się okolicznych domów i osiedli.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
. Dokumentacja projektowa – 50.000,00 zł

2. Budowa chodnika z oznakowaniem (szerokość 1,5 m; długość ok. 180 m) – 110.000,00 zł

3. Wycinka drzew z karczowaniem i oczyszczeniem terenu (powierzchnia ok. 300 m²) oraz nasadzenia zastępcze wraz z pielęgnacją – 300.000,00 zł

4. Przebudowa jezdni (na długości ok. 70 m) – 140.000 zł

5. Nadzór inwestorski – 5.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
605 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Załącznik_1_Mapa_Bezpieczny_chodnik_Waligóry.doc
  • Załącznik_2_Kosztorys_Bezpieczny_chodnik_Waligóry.doc