Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-05-30 15:09:30
Powrót do projektu

Kulturalny Lelewel - jubileusz

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela

ul. Kiwerska 3

01-682 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kulturalny Lelewel – jubileusz to ciąg wydarzeń kulturalnych zbiegających się z jubileuszem XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie. Nawiązując do edycji imprezy z 2018 zaplanowane zostały warsztaty (językowe, podróżnicze, kulinarne, psychologiczne i inne), spotkania z ciekawymi ludźmi, występ teatru, koncerty i inne wydarzenia towarzyszące.Przez kilka dni szkoła stanie się miejscem, które zgodnie z ideą wszechstronnej edukacji otworzy przed uczniami i innymi uczestnikami nowe i z założenia inspirujące horyzonty. Dobór tematyki warsztatów jest nastawiony na wiele dziedzin tak, aby jak największa ilość uczestników mogła zetknąć się z różnorodnością tematów, które powinny być dla nich odkryciem i zachętą do dalszych poszukiwań.Z racji na przypadającą setną rocznicę działalności szkoły część wydarzeń będzie miała charakter jubileuszowy. W takim duchu planowany jest główny koncert, ale też inne działania w ramach projektu. Przewidziane jest między innymi opracowanie i wydanie monografii dotyczącej zawiłych losów szkoły.Zasady ogólnodostępności:Kulturalny Lelewel – jubileusz to kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych w ciągu niecałego tygodnia. Z założenia każde z nich jest dostępne w pierwszej kolejności dla członków lelewelowskiej społeczności, a w miarę możliwości dla wszystkich chętnych osób. W zależności od charakteru konkretnego wydarzenia oraz warunków, w których ma się odbywać, ustalane są zasady uczestnictwa. Mogą to być zapisy (m.in. przez formularze internetowe), bezpłatne wejściówki (dystrybuowane przez szkołę) oraz inne formy kontrolowanego udziału w otwartych imprezach (np. bezpłatne bilety, zaproszenia itp.)

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczczenie ważnego jubileuszu XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie powinno odbywać się w duchu bogatej tradycji kulturalnej szkoły. Przez wiele lat to właśnie tutaj organizowany był Tydzień Kultury Młodzieżowej – impreza, która wyprzedziła o epokę tak popularne obecnie szkolne festiwale. Kulturalny Lelewel jest odświeżoną formułą tego samego założenia – zaangażowanie młodzieży zarówno w przygotowania jak i realizację projektu, co ma istotny wpływ na pozytywny odbiór całego przedsięwzięcia. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój młodych osób i otwarcie na nowe doznania. W tej edycji ważne jest również podkreślenie bogatej tradycji żoliborsko-bielańskiego liceum.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 000,00 zł

Dokumenty

Załącznikijubileusz
  • 1 logo.jpg
  • KL BC2.jpg
  • 2 koncert.jpgbez kle
  • 3 teatr.jpgKL Otwa
  • 4 warsztaty.jpgjubileusz 2
  • 5 ceremonia.jpg