Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-06-08 09:03:08
Powrót do projektu

Warszawskie szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: transparentne
Transparentne wiaty przystankowe na terenie miasta wytypowane wg następujących kryteriów:1) już stwierdzona kolizyjność

2) lokalizacja przy terenach zielonych

3) wielkość wiaty

Zaobserwowane kolizje proszę wpisywać do rejestru https://szklanepulapki.pl/dodaj-obserwacje/
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Współautorka projektu: Katarzyna Udrycka (Kartagina)Projekt ma na celu zabezpieczenie transparentnych wiat przystankowych w Warszawie (obecnych i projektowanych) przed kolizjami ptaków oraz zwrócenie uwagi na problem zagrożeń dla ptaków związany ze szklaną infrastrukturą w krajobrazie zurbanizowanym.Istnieje wiele metod zabezpieczania szklanych powierzchni przed kolizjami: kropki, paski, piaskowanie grawerowanie. Niektóre z metod można zastosować tylko na etapie produkcji. Szczegóły na podanych w opisie stronach internetowych i w raporcie Szklanych Pułapek dla RDOŚ. Przykłady na załączonych zdjęciach.

Udowodniono, że powszechnie stosowane sylwetki drapieżników nie są wcale skuteczne. Warunkiem skuteczności naklejek jest ich odpowiednia gęstość.Obejrzyj spot informacyjny https://m.youtube.com/watch?v=fDYr-yhwuYA#dialogWróbel próbuje wydostać się ze szklanej pułapki https://www.facebook.com/szklanepulapki/videos/403506716733897/ Zaobserwowane kolizje ptaków z wiatami i innymi szklanymi elementami infrastruktury proszę wprowadzać do ogólnopolskiego rejestru https://szklanepulapki.pl/dodaj-obserwacje/

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Bezpieczna infrastruktura przystankowa to jedno z ważnych działań dla ochrony różnorodności biologicznej. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo żyjących w mieście ptaków i zwiększy świadomość zagrożeń płynących z szerokiego wykorzystania szkła w budownictwie i infrastrukturze.Mimo świetnego wzroku, ptaki nie widzą szklanych przeszkód. U przyczyn tego zjawiska leżą dwa czynniki. Pierwszy z nich to refleksy świetlne i wynikający z nich „efekt lustra”, czyli odbijanie się w szybach pobliskich drzew, trawy, nieba, chmur. Drugim czynnikiem, istotnym w przypadku wiat przystankowych, jest przejrzystość szkła. Ptaki rozbijają się o przystanki, gdy próbują dotrzeć do miejsc odpoczynku, żerowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich punktów znajdujących się za szklaną ścianą.

Transparentne wiaty to element obcy w środowisku, do którego ptaki nie są przystosowane.Każdego roku w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami giną miliony ptaków.

Problem jest jak szkło - "niewidzialny": martwe lub oszołomione ofiary kolizji albo stają się łupem drapieżników, albo odlatują i w wyniku urazu padają w innym miejscu. Po zderzeniu zostaje ślad na szybie, czytelny tylko dla znawców problemu. Zjawisko to jest bagatelizowane, np. pod pretekstem, że „to tylko jeden ptak”. Tymczasem na skalę śmiertelności ptaków w skali globalnej składają się miliony pojedynczych przypadków. Jedno zderzenie oznacza, że szyba jest kolizyjna i należy zapobiegać kolejnym. Wielkość szyby nie ma znaczenia: kolizyjne może być nawet małe, niczym nie osłonięte okienko. Ptak, przystosowany do przelatywania przez wąskie przestrzenie, np. między gałęziami drzew, kiedy zobaczy w szybie np. odbite niebo, będzie próbował się przez otwór przedostać.Stopień kolizyjności szklanych powierzchni jest uzależniony m.in. od warunków otoczenia, ale według szacunków na jednej wiacie ginie średnio jeden ptak. Z raportu Fundacji Szklane pułapki wykonanego dla RDOŚ we Wrocławiu dowiadujemy się, że w okresie 6 miesięcy na 78 szklanych wiatach woj. dolnośląskiego stwierdzono 89 przypadków kolizji ptaków oraz 23 ofiary śmiertelne, należące do 10 gatunków ptaków.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/114217/Raport-dot.-kolizji-ptak%C3%B3w-ze-szklanymi-wiatami-przystank%C3%B3w-1_news_image.pdfPorady znajdą Państwo na stronie Fundacji Szklane Pułapki.1) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Sposoby-zapobiegania-kolizjom-ptak%C3%B3w-z-szybami-okiennymi..pdf2) http://wroclaw.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow3) Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków, "Głos Przyrody" 3 (2017)

https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2017/10/Tomalka-Sadownik-Zy%C5%9Bk-Gorczy%C5%84ska-2017..pdf4) Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Jak-post%C4%85pi%C4%87-z-ptakiem-b%C4%99d%C4%85cym-ofiar%C4%85-kolizji-z-szyb%C4%85-1.pdf5) Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennym ihttps://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Sposoby-zapobiegania-kolizjom-ptak%C3%B3w-z-szybami-okiennymi..pdf 6) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/05/ptop_ekrany_internet.pdfCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • ptaki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład bezpiecznej wiaty Płocku fot. Budotechnika.jpg
 • Rudzik aut. Darek Czernek.jpg
 • Źle zabezpieczona szyba fot. M. Pastyrkiewicz.jpg
 • Parametry zabezpieczeń_Grafika Natalia Juras.jpg
 • Jak kontrolować szklane obiekty.jpg