Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-06-08 10:22:08
Powrót do projektu

Warszawskie szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Transparentne wiaty przystankowe na terenie miasta wytypowane wg następujących kryteriów:1) już stwierdzona kolizyjność

2) lokalizacja przy terenach zielonych

3) wielkość wiaty

Zaobserwowane kolizje proszę wpisywać do rejestru https://szklanepulapki.pl/dodaj-obserwacje/
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Współautorka projektu: Katarzyna Udrycka (Kartagina)Pokażmy ptakom nasze wiaty.Projekt ma na celu zabezpieczenie transparentnych wiat przystankowych w Warszawie (obecnych i projektowanych) przed kolizjami ptaków oraz zwrócenie uwagi na problem zagrożeń dla ptaków związany ze szklaną infrastrukturą w krajobrazie zurbanizowanym.Istnieje wiele metod zabezpieczania szklanych powierzchni przed kolizjami: kropki, paski, piaskowanie, grawerowanie, graffiti, naklejki, dymienia, etc. Niektóre z metod można zastosować tylko na etapie produkcji. Szczegóły na podanych w opisie stronach internetowych i w raporcie Szklanych Pułapek dla RDOŚ. Przykłady na załączonych zdjęciach.

Udowodniono, że powszechnie stosowane sylwetki drapieżników nie są prawie wcale skuteczne. Ptak nie boi się nieruchomego drapieżnika, traktuje go jak przeszkodę, omija ją i uderza obok. Warunkiem skuteczności naklejek jest ich odpowiednia gęstość. Kolizyjność szkła w pewnym stopniu zmniejszają zabrudzenia. Jednym z rozwiązań są tzw. zielone przystanki, ale bezpieczeństwo dla ptaków zapewni obsadzenie zielenią obu stron szyby. W przeciwnym wypadku efekt może być odwrotny (zieleń przyciąga ptaki).Obejrzyj spot informacyjny https://m.youtube.com/watch?v=fDYr-yhwuYA#dialogWróbel próbuje wydostać się ze szklanej pułapki https://www.facebook.com/szklanepulapki/videos/403506716733897/

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Bezpieczna infrastruktura przystankowa to jedno z ważnych działań dla ochrony różnorodności biologicznej. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo żyjących w mieście ptaków i zwiększy świadomość zagrożeń płynących z szerokiego wykorzystania szkła w budownictwie i infrastrukturze.Kolizje ptaków a Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 -2020 z perspektywą do

2023 r.

- cel operacyjny dla zasobów przyrodniczych: poprawa warunków bytowania dziko żyjących gatunków zwierząt w mieście

- cele szczegółowe POŚ w zakresie zasobów przyrodniczych: stworzenie dogodnych warunków bytowania fauny, kształtowanie liczebności poszczególnych składników fauny miasta na poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz z zachowanie/wzbogacanie jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej)

https://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/Program%20ochrony%20%C5%9Brodowiska%202017-2020%20(2023).pdfMimo świetnego wzroku, ptaki nie widzą szklanych przeszkód. U przyczyn tego zjawiska leżą dwa czynniki. Pierwszy z nich to refleksy świetlne i wynikający z nich „efekt lustra”, czyli odbijanie się w szybach pobliskich drzew, trawy, nieba, chmur. Drugim czynnikiem, istotnym w przypadku wiat przystankowych, jest przejrzystość szkła. Ptaki rozbijają się o przystanki, gdy próbują dotrzeć do miejsc odpoczynku, żerowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich punktów znajdujących się za szklaną ścianą.

Transparentne wiaty to element obcy w środowisku, do którego ptaki nie są przystosowane.

Przykład kolizyjnej wiaty przystanku Rakowiecka 04

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2680680268628011&id=10000058191

1650ażdego roku w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami giną miliony ptaków.

Problem jest jak szkło - "niewidzialny": martwe lub oszołomione ofiary kolizji albo stają się łupem drapieżników, albo odlatują i w wyniku urazu padają w innym miejscu. Po zderzeniu zostaje ślad na szybie, czytelny tylko dla znawców problemu. Zjawisko to jest bagatelizowane, np. pod pretekstem, że „to tylko jeden ptak”. Tymczasem na skalę śmiertelności ptaków w skali globalnej składają się miliony pojedynczych przypadków. Jedno zderzenie oznacza, że szyba jest kolizyjna i należy zapobiegać kolejnym. Wielkość szyby nie ma znaczenia: kolizyjne może być nawet małe, niczym nie osłonięte okienko. Ptak, przystosowany do przelatywania przez wąskie przestrzenie, np. między gałęziami drzew, kiedy zobaczy w szybie np. odbite niebo, będzie próbował się przez otwór przedostać.Stopień kolizyjności szklanych powierzchni jest uzależniony m.in. od warunków otoczenia, ale według szacunków na jednej wiacie ginie średnio jeden ptak. Z raportu Fundacji Szklane pułapki wykonanego dla RDOŚ we Wrocławiu dowiadujemy się, że w okresie 6 miesięcy na 78 szklanych wiatach woj. dolnośląskiego stwierdzono 89 przypadków kolizji ptaków oraz 23 ofiary śmiertelne, należące do 10 gatunków ptaków.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/114217/Raport-dot.-kolizji-ptak%C3%B3w-ze-szklanymi-wiatami-przystank%C3%B3w-1_news_image.pdfPorady znajdą Państwo na stronie Fundacji Szklane Pułapki.1) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Sposoby-zapobiegania-kolizjom-ptak%C3%B3w-z-szybami-okiennymi..pdf2) http://wroclaw.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow3) Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków, "Głos Przyrody" 3 (2017)

https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2017/10/Tomalka-Sadownik-Zy%C5%9Bk-Gorczy%C5%84ska-2017..pdf4) Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Jak-post%C4%85pi%C4%87-z-ptakiem-b%C4%99d%C4%85cym-ofiar%C4%85-kolizji-z-szyb%C4%85-1.pdf5) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/05/ptop_ekrany_internet.pdfCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • ptaki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład bezpiecznej wiaty Płocku fot. Budotechnika.jpg
 • Rudzik aut. Darek Czernek.jpg
 • Źle zabezpieczona szyba fot. M. Pastyrkiewicz.jpg
 • Parametry zabezpieczeń_Grafika Natalia Juras.jpg
 • ślad po kolizji fot Szklane Pułapki.jpg