Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2019-08-07 13:31:07
Powrót do projektu

Warszawskie szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Transparentne wiaty przystankowe na terenie miasta wytypowane wg następujących kryteriów:1) już stwierdzona kolizyjność

2) lokalizacja przy terenach zielonych

3) wielkość wiaty

4) wiaty zgłoszone do wykonania w tegorocznej edycji BO

Zaobserwowane kolizje proszę wpisywać do rejestru https://szklanepulapki.pl/dodaj-obserwacje/
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Pokażmy ptakom nasze wiatyProjekt ma na celu zabezpieczenie transparentnych wiat przystankowych w Warszawie (obecnych i projektowanych) przed kolizjami ptaków oraz zwrócenie uwagi na problem zagrożeń dla ptaków związanych ze szklaną infrastrukturą w krajobrazie zurbanizowanym.Obejrzyj spot informacyjny https://m.youtube.com/watch?v=fDYr-yhwuYA#dialogWróbel próbuje wydostać się ze szklanej pułapki https://www.facebook.com/szklanepulapki/videos/403506716733897/Mimo świetnego wzroku ptaki nie widzą szklanych przeszkód. U przyczyn tego zjawiska leżą dwa czynniki. Pierwszy z nich to refleksy świetlne i wynikający z nich „efekt lustra”, czyli odbijanie się w szybach pobliskich drzew, trawy, nieba, chmur. Drugim czynnikiem, istotnym w przypadku wiat przystankowych, jest przejrzystość szkła. Ptaki rozbijają się o przystanki, gdy próbują dotrzeć do miejsc odpoczynku, żerowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich punktów znajdujących się za szklaną ścianą. Transparentne wiaty to element obcy w środowisku, do którego ptaki nie są przystosowane. Stopień kolizyjności szklanych powierzchni jest też uzależniony od warunków otoczenia.Przykład kolizyjnej wiaty przystanku Rakowiecka 04 (zieleń wokół przystanku)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2680680268628011&id=10000058191

1650Każdego roku w wyniku kolizji ze szklanymi powierzchniami giną miliony ptaków, z tego nawet połowa na oknach naszych domów. Problem jest jak szkło – „niewidzialny". Martwe lub oszołomione ofiary kolizji najczęściej albo stają się łupem drapieżników, albo odlatują i w wyniku urazu umierają w innym miejscu. Po zderzeniu zostaje ślad na szybie, czytelny tylko dla znawców problemu. Zjawisko to jest też bagatelizowane, np. pod pretekstem, że „to tylko jeden ptak”. Tymczasem na skalę śmiertelności ptaków w skali globalnej składają się miliony pojedynczych przypadków. Jedno zderzenie oznacza, że szyba jest kolizyjna i należy zapobiegać kolejnym. Wielkość szyby nie ma znaczenia: kolizyjne może być nawet małe, niczym nie osłonięte okienko. Ptak, przystosowany do przelatywania przez wąskie przestrzenie, np. między gałęziami drzew, kiedy zobaczy w szybie odbite niebo lub zieleń, będzie próbował się przez otwór przedostać. Kolizyjność szkła w pewnym stopniu zmniejszają zabrudzenia."Raport dotyczący kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków na obszarze Dolnego Śląska” wykonany w 2017 roku przez Fundację Szklane pułapki dla RDOŚ we Wrocławiu, mówi, że tylko w ciągu 6 miesięcy na 78 szklanych wiatach woj. dolnośląskiego stwierdzono 89 przypadków kolizji ptaków oraz 23 ofiary śmiertelne, należące do 10 gatunków ptaków. Badanie prowadzono poza okresem wzmożonej aktywności ptaków.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/114217/Raport-dot.-kolizji-ptak%C3%B3w-ze-szklanymi-wiatami-przystank%C3%B3w-1_news_image.pdfIstnieje wiele metod zabezpieczania szklanych powierzchni przed kolizjami: kropki, paski, piaskowanie, grawerowanie, graffiti, naklejki, dymienia, etc. Niektóre z metod można zastosować tylko na etapie produkcji. Szczegóły na podanych w opisie stronach internetowych i w raporcie Szklanych Pułapek dla RDOŚ. Przykłady na załączonych zdjęciach. Więcej zdjęć https://www.dropbox.com/sh/n6i6w0r21p9lwfi/AABnQbiFFW730RiNA6LYT4wya?dl=0Udowodniono, że powszechnie stosowane sylwetki drapieżników nie są prawie wcale skuteczne. Ptak nie boi się nieruchomego drapieżnika, traktuje go jak przeszkodę, omija i uderza obok. Warunkiem skuteczności naklejek jest ich odpowiednia gęstość. Jednym z rozwiązań są tzw. zielone przystanki, ale bezpieczeństwo dla ptaków zapewni obsadzenie zielenią obu stron szyby. W przeciwnym wypadku efekt może być odwrotny (zieleń przyciąga ptaki).

Na stronie Fundacji Szklane Pułapki dostępne są szersze informacje i porady.1) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Sposoby-zapobiegania-kolizjom-ptak%C3%B3w-z-szybami-okiennymi..pdf

2) http://wroclaw.rdos.gov.pl/ochrona-ptakow-przed-zderzeniami-z-ekranami-i-wiatami-przystankow

3) Szklane szyby przystanków – śmiertelne zagrożenie dla ptaków, "Głos Przyrody" 3 (2017)

https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2017/10/Tomalka-Sadownik-Zy%C5%9Bk-Gorczy%C5%84ska-2017..pdf

4) Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/01/Jak-post%C4%85pi%C4%87-z-ptakiem-b%C4%99d%C4%85cym-ofiar%C4%85-kolizji-z-szyb%C4%85-1.pdf

5) https://szklanepulapki.pl/wp-content/uploads/2018/05/ptop_ekrany_internet.pdf

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Bezpieczna infrastruktura przystankowa to jedno z ważnych działań dla ochrony różnorodności biologicznej. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo żyjących w mieście ptaków i zwiększy świadomość zagrożeń płynących z szerokiego wykorzystania szkła w budownictwie i infrastrukturze.Kolizje ptaków a Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 -2020 z perspektywą do

2023 r.

- cel operacyjny dla zasobów przyrodniczych: poprawa warunków bytowania dziko żyjących gatunków zwierząt w mieście

- cele szczegółowe POŚ w zakresie zasobów przyrodniczych: stworzenie dogodnych warunków bytowania fauny, kształtowanie liczebności poszczególnych składników fauny miasta na poziomie optymalnym pod względem przyrodniczym i ich roli w mieście wraz z zachowanie/wzbogacanie jej różnorodności (gatunkowej i ekologicznej)https://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/Program%20ochrony%20%C5%9Brodowiska%202017-2020%20(2023).pdfW zderzeniu z szybami giną ptaki miejskie, ale także inne, w tym rzadkie, których trasy migracyjne wiodą przez miasta. Naukowcy alarmują o masowym wymieraniu ptaków wskutek działalności człowieka (zanikanie siedlisk, zanieczyszczenie środowiska, polowania). Wisła jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych w kraju, a nad rzeką powstają kolejne, ogromne "szklane pułapki". Od 1980 r. w Europie zniknęła ponad połowa gatunków ptaków uważanych za pospolite. Nie dokładajmy się do tego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • ptaki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączna liczba wiat w granicach m.st. Warszawy - 2721. W opinii ZTM koszty zdecydowanie niedoszacowane.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład bezpiecznej wiaty Płocku fot. Budotechnika.jpg
 • Rudzik aut. Darek Czernek.jpg
 • Źle zabezpieczona szyba fot. M. Pastyrkiewicz.jpg
 • Parametry zabezpieczeń_Grafika Natalia Juras.jpg
 • ślad po kolizji fot Szklane Pułapki.jpg