Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2019-07-22 13:20:22
Powrót do projektu

robotyka dla dzieci 6-8 lat

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsca Aktywności Lokalnej /Domy Sąsiedzkie w Warszawie w 3 dzielnicach (np. Praga Południe – Paca 40, Praga Północ, Bielany – Samogłoska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje zorganizowanie wakacyjnych warsztatów: robotyka dla dzieci w wieku 6-8 lat

Proponuję zorganizowanie w wybranych MAL w trzech dzielnicach 2 edycji warsztatów (lipiec i sierpień) 2 x tydzień x 4 tygodnie x 2 godziny łącznie 16 godzin dla jednej grupy 10-12 osobowej. Łącznie max.576 dzieci może wziąć udział w warsztatach.

Projekt przewiduje wynajęcie animatorów razem z całym potrzebnym sprzętem do prowadzenia zajęć.

Zajęcia te będą nauką programowania i jednocześnie wspaniałą zabawą i inwestycją w przyszłość dzieci.

Rekrutacja prowadzona będzie przez media społecznościowe, ogłoszenia w miejscach prowadzenia zajęć, decyduje kolejności zgłoszeń, od drugich zajęć z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci, które jeszcze nie brały udziału w zajęciach.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Robotyka, to zajęcia wspaniałe rozwijające wyobraźnię przestrzenną.

Nie wszystkich rodziców stać na opłacenie takich zajęć. Chciałabym, żeby dzieciaki z domów o bardzo różnym statusie finansowym miały szansę na skorzystanie z tych zajęć. Świetnie byłoby, gdyby wszystkie dzieciaki miały jednakową szansę w rozwijaniu swoich pasji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Prowadzenie warsztatów (wraz ze sprzętem) – 500 zł x 96 godzin = 48.000zł

Koordynacja, rekrutacja, wybór uczestników, dobór grup, ustalenie terminów i miejsc – 500zł x 2 edycje = 500zł

Obsługa administracyjna – 250zł x 2 edycje = 500zł

Materiały do zajęć - 350zł x 2 edycje x 3 lokalizacje = 2100zł

Woda/poczęstunek dla uczestników 5zł x 576 szt. = 2.880zł

Reklama, oznakowanie, plakaty – 150zł x 2 edycje x 3 lokalizacje = 900zł

Razem: 55.380zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 380,00 zł

Dokumenty

Załączniki