Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2019-08-07 15:00:07
Powrót do projektu

"Ogród Baczyńskiego" - ogród społecznościowy ze strefą relaksu i miejscem sąsiedzkich spotkań

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac pomiędzy budynkami Iwicka 47b i 52, Sielecka 50, Badowska 15.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Sąsiednia ulica (ul. Hołówki) była miejscem zamieszkania K.K. Baczyńskiego. W okolicy znajdowało się również dowództwo Powstania Warszawskiego rejonu Sielce.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie ogrodu społecznościowego, w celu ożywienia i zrewitalizowania placu.Ogród docelowo podzielony będzie na 2 strefy:

A) relaksu, gdzie będzie można odpocząć i gdzie będą odbywały się wydarzenia edukacyjno-kulturalne, integrujące społ. lokalną.

B) w której mieszkańcy uprawiać będą owoce i warzywa.Celem ogrodu jest stworzenie naturalnej, otwartej przestrzeni, którą zapełniać będą sąsiedzkie inicjatywy i wspólna praca mieszkańców. Miejsce ma promować zdrowy styl życia (edukacja ekologiczna skupiona wokół wspólnego ogrodu), oparty na ideach upcyclingu oraz zero waste (beczki na deszczówkę, kompostownik, sąsiedzki regał wymian). Ma to być również miejsce do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych, takich jak potańcówki, pikniki sąsiedzkie, wystawy, twórcze warsztaty. Na Mokotowie nie brakuje ciekawych inicjatyw, natomiast nie ma odpowiedniej infrastruktury do ich organizacji.Nazwa „Ogród Baczyńskiego” nawiązuje do miejsca zamieszkania K.K. Baczyńskiego na sąsiedniej ulicy Hołówki.Projekt zakłada:

1) Częściowe zerwanie nawierzchni betonowej, która ma służyć utwardzeniu terenu pod skarpy, podtrzymywane ściankami oporowymi żel. –bet. na fundamentach. Na wzniesieniach posadzona będzie zieleń, a niskie ścianki uformowane będą w miejsca do siedzenia. 2) Zainstalowanie infrastuktury dla plenerowej galerii do prezentowania prac uczestników sąsiedzkich warsztatów twórczych oraz przedszkolaków, lokalnych artystów. 3) Zachowaie w centralnej części placu betonowej „sceny” z drewnianymi siedziskami na brzegach. 4

2) Budowa podwyższonych rabatek w postaci około dwunastu podwyższonych skrzyń (wys. 30, 60 i 90 cm), a także zakup do nich nasion/sadzonek na pierwszy sezon (sadzeniem oraz pielęgnacją ogrodu zajmować będą się okoliczni mieszkańcy). 5) Budowę zbiornika na deszczówkę. 6

3) Postawienie skrzyń z wiekiem na zebrane plony. 7

4) Postawienie przy altanie śmietnikowej kompostownika. 8) Postawienie zadaszonego regału do wymiany niepotrzebnymi przedmiotami, w tym książkami. 9

5) Zainstalowanie 2 lamp zasilanych fotowoltaicznie.

6) 4 ławki miejskie, modułowo - rekreacyjne
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istniejący plac stanowił w przeszłości miejsce rekreacji sportowej i integracji mieszkańców. Wraz z upływem lat na nawierzchni pojawiły się liczne pęknięcia, dziury. Uniemożliwia to aktywność sportową i zniechęca sąsiadów do korzystania z przestrzeni. Opuszczony, stał się miejscem spotkań alkoholowych w okresie letnim i jest zaśmiecany, m.in. potłuczonym szkłem, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów, zwłaszcza dzieci i zwierząt.

Dodatkowo w okolicy nie ma miejsca rekreacji, np. placu zabaw, zielonego skwerku z ławkami. Brakuje także infrastruktury na organizację wydarzeń sąsiedzkich, które w ostatnim roku są licznie inicjowane przez mieszkańców (pchli targ, piknik, warsztaty twórcze). Projekt ma na celu zrewitalizowanie placu i przywróceniu jego funkcji integrującej mieszkańców.

Projekt zakłada zachowanie przewidywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ciągów komunikacyjnych, reliktowego przebiegu ulic: Badowska, Banioska oraz wszystkich drzew na obszarze przewidywanym w projekcie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250
280 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Sielecka ogród sąsiedzki v3.pdf