Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-08 13:04:08
Powrót do projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza białołęckich parków (Henrykowski, Picassa, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Bociani Zakątek, Ogrody Mehoffera)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Henrykowski

Park Picassa Park Magiczna

Park Strumykowa

Park Ceramiczna Bociani Zakątek

Ogrody Mehoffera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja elementów przyrodniczych na terenie białołęckich parków: Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera. Inwentaryzacja ma na celu wskazanie jakie gatunki flory i fauny występują na omawianym terenie, przedstawienie zagrożeń i możliwości ich ochrony. Dosadzenie .

Ponadto zostaną pozyskane szczegółowe dane o poszczególnych obiektach zieleni i małej architektury wraz z przypisaniem ich odniesienia przestrzennego oraz zgromadzeniem uzyskanych danych do „Bazy danych o terenach zieleni na obszarze m. st. Warszawy”.

Projekt obejmuje ponadto nasadzenie drzew owocowych na terenie Ogrodów Mehoffera i terenie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Magicznej w łącznej licznie 10 szt. - nasadzenia spełniające Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy o obwodzie drzewa 16 – 18 cm, z odpowiednio przygotowanym podłożem do warunków odpowiednich dla rozwoju korzeni drzew, wraz z 3 letnią pielęgnacją oraz dosadzenie krzewów, bylin, łąk kwietnych w zależności od wyniku zagrożeń w danym parku. (dosadzenie roślin dających zwierzętom pokarm), zamontowanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, wydzielenie "stref dzikich". Dodatkowo , w łącznej ilości 500 szt.

Dodatkowo opracowanie i postawienie kolorowych tablic ze zdjęciami i informacją o gatunkach występujących w konkretnym parku. Inwentaryzacja parków: Henrykowski, Picassa, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Bociani Zakątek, Ogrody Mehoffera. Łączny koszt inwentaryzacji 21 tys. zł Dodatkowo 45 tys. zł na nasadzenia drzew owocowych, krzewów dających pokarm dla ptaków i miododajnych bylin.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bioróżnorodności w parkach, ochrona zwierząt. Edukacja przyrodnicza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
-Inwentaryzacja zieleni w Parku Henrykowskim, Parku Strumykowa, Parku Ceramiczna, Ogrodach Mehoffera oraz terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Magicznej: 70 000 zł,

- Nasadzenia drzew: 10 szt. x 1 500 zł = 15 000 zł,

- Dosadzenie krzewów, bylin, łąk kwietnych: 500 szt.- 35 000 zł,

- Opracowanie i postawienie kolorowych tablic ze zdjęciami i informacją o gatunkach występujących w konkretnym parku: 2500 zł/ 1 szt., tj.: 12.500 zł / 5 szt.Suma: 132 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 66 000
132 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki