Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2019-08-27 16:00:27
Powrót do projektu
#MURANÓW

Muranów - TAK tak dla rowerów i zieleni na Al.Solidarności.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Solidarności: Pl. Bankowy - Kino Femina - Wola Ratusz - Okopowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Strona śródmiejska1. Ścieżka rowerowa na Alal.Solidarności : a) Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności (Pl. Bankowy/Kino Femina/Wola Ratusz/Okopowa). b) Połączenie nowej ścieżki z istniejącą już na Al. J.P. II oraz na Okopowej. 2. Szpaler drzew i krzewów na Al. Solidarności: a) Posadzenie drzew i krzewów od Kina Femina do Wola Ratusz po obu stronach ulicy. b) Posadzenie krzewów, traw i kwiatów przy skrzyżowaniu Al. J.P. II z Al. Solidarności z każdej strony skrzyżowania. c) Postawienie donic z roślinami przy skrzyżowaniu. 3. Zielone torowisko na Al. Solidarności: a) Zamiana kamienistych torowisk na zielone trawniki (Pl. Bankowy/Kino Femina/Wola Ratusz). Kamieniste torowisko w Centrum Warszawy? Zamieńmy je na zielone z trawą. Najbardziej szara i betonowa lokalizacja w Warszawie przy Kinie Femina stanie się przyjazna i zielona. Wyczekiwana ścieżka rowerowa na Al. Solidarności pozwoli na bezpieczny przejazd do pracy tysiącom osób. Stawiajmy na rowery i transport publiczny. Dbajmy o czyste powietrze w naszej Warszawie i bądźmy przykładem dla innych miast.83/89 – powiększenie misy istniejącego drzewa do granicy między parkingiem a chodnikiem

2. al.Solidarności 91 (przy tramwaju) - likwidacja pojedynczego miejsca parkingowego, rozbruk nawierzchni i utworzenie rabaty bylinowej

3. al.Solidarności 78 – połączenie mis drzew poprzez rozbruk nawierzchni i wykonanie rabaty bylinowej

4. skrzyżowanie al.Solidarności z al. Jana Pawła II – ustawienie donic z bylinami i kwiatami na czterech narożnikach skrzyżowania (wzorowanych na donicach ustawionych na rondzie Dmowskiego)

5. Femina – między przejściem dla pieszych a przystankiem – ustawienie donic z bylinami i kwiatami, stanowiących kontynuację obsadzeni wokół skrzyżowania

Strona wolska

1. al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do Żelaznej, strona północna – obsadzenie mis drzew bylinami

2. al. Solidarności 86a – zamiana istniejącego trawnika na rabatę obsadzoną krzewami i bylinami

3. al. Solidarności 86 (dz. nr 95/8, ZGN) – posadzenie 4 szt. drzew na terenie pomiędzy budynkiem a parkingiem

4. al. Solidarności od nr 94 – Leszno do Skweru Kardynała Wyszyńskiego - zamiana istniejącego trawnika na rabatę obsadzoną bylinami

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: - Al. Solidarności jest niedostosowana do ruchu rowerowego w bezpieczny sposób dla dorosłych jak i dla dzieci. - Na chodnikach wyznaczone są parkingi dla samochodów a nie ma miejsca dla rowerzystów. - Skrzyżowanie przy Kino Femina jest szare, brzydkie, hałaśliwe i nieatrakcyjne dla pieszych i rowerzystów. - Na Al. Solidarności 84, 86, 88 jest miejsce na drzewa i krzewy. Posadźmy tam szpaler drzew wzdłuż całej ulicy po obu stronach. Dwa równoległe szpalery tworzą właśnie aleję. - Zmiany poprawią dostępność ulicy rowerzystom oraz pieszym. - Al. Solidarności będzie atrakcyjna tak samo jak teraz Ul. Świętokrzyska.
zwiększenie ilości i poprawa jakości zieleni wzdłuż al. Solidarności

polepszenie warunków siedliskowych starszym drzewom poprzez rozbruk nawierzchni

poprawa warunków młodym drzewom poprzez obsadzenie mis bylinami

zwiększenie bioróżnorodności i estetyki poprzez zamianę trawników na rabaty bylinoweCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

  Kosztorys

  Kosztorys realizacji projektu:
  Projekt organizacji ruchu – 10 000 zł

  Projekt budowlany rozbruku – 2000 zł

  al. Solidarności 78 – połączenie mis drzew i obsadzenie bylinami

  22 000 zł

  al. Solidarności 83/89 - połączenie mis drzew i obsadzenie bylinami

  2700 zł

  al. Solidarności 91 – likwidacja miejsca parkingowego, rozbruk, utworzenie rabaty bylinowej

  6500 zł

  Ustawienie donic – projekt + zakup – 56000 zł

  Obsadzenie donic roślinami – 38500 zł

  Byliny do mis drzew – strona wolska – 4500 zł

  Byliny i krzewy strona wolska – 142 000 zł

  Posadzenie 4 drzew o obw. 20-25 cm = 8800 zł

  Suma: 293 000 zł  Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 900
  293 000,00 zł

  Dokumenty

  Załączniki
 • #MURANÓW - TAK dla rowerów i zieleni na Al Solidarności.pdf