Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:21:10
Powrót do projektu

#MURANÓW - TAK dla rowerów i zieleni na Al. Solidarności.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Solidarności: Pl. Bankowy - Kino Femina - Wola Ratusz - Okopowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
1. Ścieżka rowerowa na Al. Solidarności:a) Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności (Pl. Bankowy/Kino Femina/Wola Ratusz/Okopowa).

b) Połączenie nowej ścieżki z istniejącą już na Al. J.P. II oraz na Okopowej.2. Szpaler drzew i krzewów na Al. Solidarności:a) Posadzenie drzew i krzewów od Kina Femina do Wola Ratusz po obu stronach ulicy.

b) Posadzenie krzewów, traw i kwiatów przy skrzyżowaniu Al. J.P. II z Al. Solidarności z każdej strony skrzyżowania.

c) Postawienie donic z roślinami przy skrzyżowaniu.3. Zielone torowisko na Al. Solidarności:a) Zamiana kamienistych torowisk na zielone trawniki (Pl. Bankowy/Kino Femina/Wola Ratusz).Kamieniste torowisko w Centrum Warszawy?

Zamieńmy je na zielone z trawą.Najbardziej szara i betonowa lokalizacja w Warszawie przy Kinie Femina stanie się przyjazna i zielona.Wyczekiwana ścieżka rowerowa na Al. Solidarności pozwoli na bezpieczny przejazd do pracy tysiącom osób. Stawiajmy na rowery i transport publiczny. Dbajmy o czyste powietrze w naszej Warszawie i bądźmy przykładem dla innych miast.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
- Al. Solidarności jest niedostosowana do ruchu rowerowego w bezpieczny sposób dla dorosłych jak i dla dzieci.

- Na chodnikach wyznaczone są parkingi dla samochodów a nie ma miejsca dla rowerzystów.

- Skrzyżowanie przy Kino Femina jest szare, brzydkie, hałaśliwe i nieatrakcyjne dla pieszych i rowerzystów.

- Na Al. Solidarności 84, 86, 88 jest miejsce na drzewa i krzewy. Posadźmy tam szpaler drzew wzdłuż całej ulicy po obu stronach. Dwa równoległe szpalery tworzą właśnie aleję.

- Zmiany poprawią dostępność ulicy rowerzystom oraz pieszym.

- Al. Solidarności będzie atrakcyjna tak samo jak teraz Ul. Świętokrzyska.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 900 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • #MURANÓW - TAK dla rowerów i zieleni na Al Solidarności.pdf
 • Nowe drzewa.jpg