Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2019-08-27 16:28:27
Powrót do projektu

Muranów - tak dla zieleni na Al.Solidarności.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Solidarności: Pl. Bankowy - Kino Femina - Wola Ratusz - Okopowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Strona śródmiejska1. al.Solidarności 83/89 – powiększenie misy istniejącego drzewa do granicy między parkingiem a chodnikiem

2. al.Solidarności 91 (przy tramwaju) - likwidacja pojedynczego miejsca parkingowego, rozbruk nawierzchni i utworzenie rabaty bylinowej

3. al.Solidarności 78 – połączenie mis drzew poprzez rozbruk nawierzchni i wykonanie rabaty bylinowej

4. skrzyżowanie al.Solidarności z al. Jana Pawła II – ustawienie donic z bylinami i kwiatami na czterech narożnikach skrzyżowania (wzorowanych na donicach ustawionych na rondzie Dmowskiego)

5. Femina – między przejściem dla pieszych a przystankiem – ustawienie donic z bylinami i kwiatami, stanowiących kontynuację obsadzeni wokół skrzyżowania

Strona wolska

1. al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do Żelaznej, strona północna – obsadzenie mis drzew bylinami

2. al. Solidarności 86a – zamiana istniejącego trawnika na rabatę obsadzoną krzewami i bylinami

3. al. Solidarności 86 (dz. nr 95/8, ZGN) – posadzenie 4 szt. drzew na terenie pomiędzy budynkiem a parkingiem

4. al. Solidarności od nr 94 – Leszno do Skweru Kardynała Wyszyńskiego - zamiana istniejącego trawnika na rabatę obsadzoną bylinami

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
zwiększenie ilości i poprawa jakości zieleni wzdłuż al. Solidarności

polepszenie warunków siedliskowych starszym drzewom poprzez rozbruk nawierzchni

poprawa warunków młodym drzewom poprzez obsadzenie mis bylinami

zwiększenie bioróżnorodności i estetyki poprzez zamianę trawników na rabaty bylinoweCharakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt organizacji ruchu – 10 000 zł

Projekt budowlany rozbruku – 2000 zł

al. Solidarności 78 – połączenie mis drzew i obsadzenie bylinami

22 000 zł

al. Solidarności 83/89 - połączenie mis drzew i obsadzenie bylinami

2700 zł

al. Solidarności 91 – likwidacja miejsca parkingowego, rozbruk, utworzenie rabaty bylinowej

6500 zł

Ustawienie donic – projekt + zakup – 56000 zł

Obsadzenie donic roślinami – 38500 zł

Byliny do mis drzew – strona wolska – 4500 zł

Byliny i krzewy strona wolska – 142 000 zł

Posadzenie 4 drzew o obw. 20-25 cm = 8800 zł

Suma: 293 000 złSzacunkowy koszt realizacji projektu:
293 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki