Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 15:00:27
Powrót do projektu

Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Porajów 14, Centrum Aktywności Lokalnej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Centrum Aktywności Lokalnej znajduje się w ogólnodostępnym, monitorowanym miejscu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Jadłodzielnia to miejsce, w którym będzie można podzielić się lub poczęstować jedzeniem. Do specjalnie zaprojektowanej na te potrzeby stacji, każdy będzie mógł przynieść produkty nadające się do spożycia, których nie jest w stanie zagospodarować i/lub bezpłatnie poczęstować się żywnością. Celem Jadłodzielni jest zapobieganie powszechnemu zjawisku marnowania jedzenia. Na tym projekcie skorzystają wszyscy niezależnie od zasobności majątkowej z głównym celem niemarnowania żywności.Cel projektu zakłada:

postawienie wiaty ze stali nierdzewnej w której zostanie umieszczona zakupiona w projekcie lodówka oraz szafo-półka na produkty niewymagajace chłodzenia. Mieszkańcy będą mogli korzystać z Jadłodzielni zgodnie z udostępnionym regulaminem. Za realizację projektu będzie odpowiedzialny koordynator-opiekun Jadłodzielni, który będzie zajmował się promocją, dostarczaniem żywności i kontaktem z mieszkańcami.Analiza ryzyka:1. Brak zainteresowania mieszkańców jadłodzielnią – ryzyko małe - w projekcie przewidziano kampanię informacyjno-promocyjną oraz zatrudniony zostanie koordynator projektu.

2. Mieszkańcy nie będą zostawiać jedzenia w jadłodzielni – ryzyko średnie – zatrudniony zostanie koordynator, którego zadaniem będzie zdobywanie jedzenia ze sklepów, bazarków, restauracji.

3. Dewastacja Jadłodzielni – ryzyko małe – miejsce widoczne, monitorowane, bliskość komisariatu policji.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Misją idei Jadłodzielnie jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska marnowania żywności. Dzięki niej produkty, które dotychczas trafiały do śmietnika, będą wykorzystane przez potrzebujących sąsiadów na Białołęce. Taka sąsiedzka kooperatywa może przyczynić się do wzmocnienia więzi społecznych. Już w tej chwili mieszkańcy z grupy sąsiedzkiej Białołęka - Platforma Sąsiedzka dzielą się nadmiarem żywności zapobiegając wyrzucaniu nadprogramowej ilości.

Powstanie Jadłodzielni z pewnością przyczyni się do zmiany konsumenckich przyzwyczajeń: kupowania zbyt dużej ilości produktów spożywczych. Poprzez jadłodzielnie nie tylko nauczymy społeczneństwo racjonalnego konsupcjonizmu ale zacieśnimy też wrażliowść sąsiedzką, umocnimy pokłady empatii.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:a Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty gospodarczej, w której będzie zainstalowane urządzenie chłodnicze i półki; przygotowanie schematu podłączenia sieci energetycznej; uzyskanie odpowiednich zgłoszeń i uzgodnień na budowę wiaty; wykonanie robót budowlanych związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej, wykonanie ze stali nierdzewnej wolnostojącej wiaty składającej się z dwóch komór

(w jednej lodówka, w drugiej – wielopółkowy regał) oraz wykonanie w niej instalacji elektrycznej; zakup i montaż urządzenia chłodniczego, półek, koszy na śmieci; nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i wykończeniowymi; odbiór techniczny wykonanych robót – całość 40 000 zł.

b Koordynator projektu i opiekun jadłodzielni – zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jadłodzielnią, promocję projektu wśród społeczności (media społecznościowe, prasa) oraz pozyskiwanie jedzenia z restauracji, sklepów – umowa zlecenie, rozliczanie poprzez zatwierdzanie comiesięcznego sprawozdania, wynagrodzenie - 35 000 zł.

c Opłaty eksploatacyjne (prąd, woda) – 4 000 zł.

d Wywóz nieczystości – 1 000 zł.

e Kampania informacyjno-promocyjna – broszury, plakaty, spotkania z mieszkańcami, media społecznościowe – 5 500 zł.Razem: 85 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
85 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • jadłodzielnia.jpg