Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 20:55:37
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)

status:


Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów oraz poprawę bezpieczeństwa sieci rowerowej w dzielnicy Włochach. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów rowerowych, modyfikacji przejazdów rowerowych, budowie łączników w postaci dróg rowerowych oraz przywróceniu ruchu rowerów w obu kierunkach ulicach jednokierunkowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.916595458984933418273926
szerokość geograficzna: 52.204966212817199021975067

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Chrobrego, Daimlera, Aleje Jerozolimskie, Jutrzenki

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

1.Połączenie drogi dla rowerów przy Alejach Jerozolimskich z rondem przy ulicy Daimlera jako piąty wlot ronda.

2. Poprawa dwóch przejazdów dla rowerzystów przy Aleje Jerozolimskie184 i 194. Zmiana geometrii drogi dla rowerów tak aby promienie łuków w okolicach przejazdów były zgodne z obowiązującymi przepisami. Zwężenie pasa ruchu do 3m poprzez montaż prefabrykatów i zmiana profilu podłużnego tak aby pas przecinał się pod kątem prostym z przejazdem rowerowym. Wyniesienie przejazdu, ewentualnie instalacja progu zwalniającego przed przejazdem dla rowerzystów.

Przy Aleje Jerozolimskie184 wyniesienie przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych.

3. Okolice Skrzyżowanie Popularna/Chrobrego Wyznaczyć pasy rowerowe na ulicy Chrobrego od granicy obszaru do początku pasów przewidzianych do realizacji z Budżetu Partycypacyjnego 2016. W przypadku odcinka dwupasmowego (w okolicy wiaduktu przy przystanku PKP Włochy) jeden pas należy przekształcić w pas dla rowerów z zachowaniem lewoskrętu w Popularną. Przejazd rowerowy przy skrzyżowaniu Popularna/Chrobrego powinien łączyć się z drogą dla rowerów przy ulicy Popularnej. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów powinny być poprowadzone przez pas zieleni i przez trójkątną wyspę z prefabrykatów. 4. Dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na jednokierunkowym fragmencie ulicy Jutrzenki (od Pryzmaty do Zagadki)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się po Włochach rowerem, zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, a pośrednio pieszych jak i podróżujących samochodem. Ruch rowerowy zostaje odseparowany od samochodowego. Łączniki rowerowe ułatwią jazdę i skróca trasę pokonywaną przez rowerzystów, dzięki czemu nie będą jeździć po chodnikach czy trawnikach. Dopuszczenie jazdy rowerem w obu kierunkach ułatwi omijanie bardziej ruchliwych ulic. Modyfikacja przejazdów rowerowych zwiększy ich bezpieczeństwo.

Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne". Trasa na ulicy Chrobrego jest przewidziana w "Programie Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Rondo przy ulicy Daimlera:

Dwukierunkowa droga dla rowerów (20m) 0,02kmx 500tys.zł/km = 10 tys. zł

2. Przebudowa przejazdów przy Aleje Jerozolimskie 174, 184 i 194

3x45 tys. zł = 135tys. zł

3. Okolice Skrzyżowanie Popularna/Chrobrego Dwukierunkowe pasy dla rowerów (300m) 0,3km x 12 tys. zł/km = 36 tys. zł 4. Dwukierunkowy ruch rowerów na ulicach jednokierunkowych: 2 tys. zł

4. Projekt 10000 zł.


Całkowity koszt projektu: 183 157 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Daimlera.png
  • Aleje Jerozolimskie 174.png
  • Aleje Jerozolimskie 184.png