Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2019-06-18 14:47:18
Powrót do projektu

Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany i jej filie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu poszerzenie oferty zbiorów bibliotecznych w Dzielnicy Bielany, dedykowanych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i wszystkich tych, którzy korzystają z zasobów bibliotecznych jak przedszkola, szkoły. Ma on obejmować zakup:

- literatury naukowej dla Czytelni Naukowej,

- literatury beletrystycznej i popularnonaukowej dla 8 Wypożyczalni dla Dorosłych,

- literatury dziecięcej, młodzieżowej i popularnonaukowej dla 5 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

oraz wszystkich powyższych rodzajów książek dla Mediateki.Zakupu nowych książek dokonają kierownicy poszczególnych placówek.

Analogicznie jak w poprzednich latach, w każdej placówce zostaną umieszczone pudełka, gdzie czytelnicy będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Pieniądze nie wykorzystane na zakup tych wybranych książek, zostaną przeznaczone na nowości wydawnicze oraz uzupełnienie istniejących zbiorów.Książki dostępne będą w Bibliotece Publicznej na Bielanach oraz w jej wszystkich filiach w godzinach ich urzędowania, od poniedziałku do piątku, a w przypadku Mediateki i Czytelni Naukowej również w soboty.Kosztorys na zakup książek:

Mediateka (zakup 230 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

230 szt x 35 zł = 8 050 zł

8 Wypozyczalni dla Dorosłych (zakup 230 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

8 x 230 szt x 35 zł = 64 400 zł

5 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży (zakup 230 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

5 x 230 szt x 35 zł = 40 250 zł

Czytelnia Naukowa (zakup 230 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 50 zł za sztukę)

230 szt x 50 zł = 11 500 złProponowana kwota wynikająca z kosztorysu to: 8050+64400+40250+11500=124 200,00 zł

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki temu projektowi bielańskie biblioteki będą mogły otrzymać pieniądze na zakup około 3 450 nowych książek. Są to dodatkowe środki, które umożliwią zakup pozycji wybranych przez czytelników. Zwiększy to atrakcyjność księgozbioru i być może zachęci nowe osoby do korzystania z bibliotek w naszej dzielnicy. Wybieranie książek przez czytelników gwarantuje, że to właśnie Państwo będziecie decydować o nowych pozycjach pojawiających się w księgozbiorze

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
124 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki