Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2019-06-06 21:40:06
Powrót do projektu

Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki oświatowe Dzielnicy Ursus
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest udzielenie zainteresowanym specjalistycznych porad neurologopedycznych, które będą podstawą do pracy nad prawidłowym rozwojem mowy i komunikacji oraz rozpropagowanie wiedzy na temat diagnozy i terapii logopedycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursus.

Projekt składa się z dwóch części:

- konsultacji neurologopedycznych,

- kampanii propagującej informacje nt. diagnozy i terapii logopedycznej w formie plakatów.

Planowane jest zrealizowanie 60 jednorazowych 2-godzinnych konsultacji neurologopedycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka i ich rodziców. Konsultacje będą prowadzone przez doświadczonych neurologopedów od poniedziałku do soboty przez cały rok z wyłączeniem niedziel. Mieszkańcy Dzielnicy Ursus będą mogli skorzystać z konsultacji nieodpłatnie. Rekrutacja osób zainteresowanych rozpocznie się w marcu 2020 roku. Informacje na jej temat będą umieszczone na stronach Dzielnicy Ursus. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Druga część projektu to przygotowanie kampanii propagującej wiedzę na temat profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej w formie plakatów, które będą rozpropagowane w formie elektronicznej i papierowej oraz małej składanej „książeczki”. Materiały zostaną opracowane przez specjalistów w dziedzinie logopedii. Powinny obejmować m.in.: Rozwój umiejętności pokarmowych a rozwój mowy dziecka, Kiedy dziecko powie [r]?, Kiedy do logopedy?, Logopeda to nie tylko pani od [safy], Oddychanie a wymowa, Leczenie ortodontyczne a terapia logopedyczna, Emisja i higiena głosu, Znów mówię – terapia osób z afazją.

Materiały będą rozpowszechnione zarówno w wersji papierowej (żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, inne budynki użyteczności publicznej), jak również elektronicznej (strony internetowe i profile Facebook Urzędu Dzielnicy Ursus oraz placówek oświatowych).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uruchomienie szerokiego dostępu do bezpłatnych konsultacji i udzielenie zainteresowanym specjalistycznych porad, które będą podstawą do pracy nad prawidłowym rozwojem mowy i komunikacji oraz rozpropagowanie wiedzy na temat diagnozy i terapii logopedycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursus.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki